IMPEL Logo

O firmie IMPEL

Członkowie IMPEL to 55 organów ochrony środowiska z 36 krajów: 28 państw członkowskich UE, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Serbia, Turcja, Islandia, Kosowo*, Albania, Szwajcaria i Norwegia. W ramach Stowarzyszenia IMPEL są one określane jako kraje członkowskie IMPEL.
Walne Zgromadzenie IMPEL może przyjąć do Stowarzyszenia Obserwatorów, którzy następnie mogą uczestniczyć w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia z głosem doradczym. Obserwatorem może być organizacja lub sieć międzynarodowa, która ma ścisły związek z działalnością IMPEL. W projektach i działaniach IMPEL mogą również uczestniczyć eksperci nominowani przez przedstawiciela Obserwatora.

(*Nazwa ta pozostaje bez uszczerbku dla stanowisk dotyczących statusu i jest zgodna z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244/1999 oraz opinią MTS w sprawie deklaracji niepodległości Kosowa.)

.

Subscribe to our newsletter