IMPEL Logo

About IMPEL

Pracownik sekretariatu składa się z zespołu pięciu urzędników:

.
Will Fawcett

Will Fawcett jest odpowiedzialny za wsparcie organizacyjne i operacyjne IMPEL’s. Do jego głównych zadań należy planowanie, koordynacja i monitorowanie spotkań zarządu i rady nadzorczej. Wspiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego w ich pracy. Pomaga w przygotowywaniu wniosków o dotacje i sprawozdań we współpracy z zarządem, kierownikami zespołów eksperckich, specjalistami ds. projektów i finansów. Koordynuje pracę Sekretariatu oraz łączy i zarządza dostawcami towarów i usług. Koordynuje również działania z innymi właściwymi sieciami ds. zgodności ze środowiskiem.

.

 

Pinar Topkaya

Pinar Topkaya jest odpowiedzialna za zarządzanie projektami. Jest odpowiedzialna za nadzorowanie portfela projektów i działań oraz tworzenie planów zarządzania projektami IMPEL. Tworzy plany zarządzania ryzykiem oraz zapewnia raportowanie i kontrolę zmian. Wspiera zespoły ekspertów w tworzeniu ich planów pracy. Zapewnia terminowe monitorowanie i raportowanie postępów projektu oraz przygotowuje raporty techniczne na potrzeby sprawozdawczości IMPEL’grantowej. Wspiera kierowników projektów w zakresie kontroli kosztów we współpracy z pracownikiem finansowym.

.
Fotini Stamati
.

Fotini Stamati - Ogólne usługi wsparcia administracyjnego

.
Fotini Stamati zapewnia IMPEL’s ogólne administracyjne wsparcie. Zarządza procesem Manifestacji Zainteresowań i dostępem członków’ w intranecie oraz utrzymuje aktualną listę kontaktów. Ona dystrybuuje odpowiednie informacje do Krajowych Koordynatorów, Zarządu i organizacji członkowskich. Wspiera komunikację intranetową z zarządem, komitetami, projektami i działaniami w sieci. Zapewnia wsparcie w zakresie organizowania wideokonferencji i procedur rejestracji na posiedzenia IMPEL oraz zarządza kalendarzem IMPEL.
Claudia Wunderlich and Grit Mohr

Claudia Wunderlich jest zajmuje się administracją finansową firmy IMPEL’. Przygotowuje wewnętrzne i zewnętrzne audyty oraz sprawozdania finansowe, współrzędne jednostki budżetowe w Komisji Europejskiej,i zarządza zobowiązaniami podatkowymi w ramach współpracy zz zewnętrznym księgowym i władzami Belgii.  She is zapewnienie informacje finansowe flub the Board, PMG, oraz operacyjne wsparcie in cowspółpraca z the projektants and kontrola IMPEL’s gotówka i fundusze rezerwowe as IMPEL’s finanse

.
Eleni Belmpa

Eleni Belmpa is in charge of Travel and Event Management and Support in IMPEL. She is responsible for preparing, organizing and managing IMPEL's virtual and hybrid physical events, including conferences, meetings, and general assemblies. She also develops standardized event components, such as forms, checklists, and model communications, that can be used for all events.

Sophie Moritz

Sophie Moritz dołączyła do IMPEL jako Stagiaire na sześć miesięcy, począwszy od stycznia 2022 roku. Będzie angażować się w szeroki zakres działań i poznawać rolę Sieci. Skupi się na pomocy w tworzeniu nowej strony internetowej i pracy nad organizacją podróży.

Subscribe to our newsletter