IMPEL Logo

Oświadczenie

Sieć IMPEL nie daje gwarancji, że podane informacje są aktualne, dokładne, kompletne lub wolne od błędów. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub straty powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku korzystania z niniejszej witryny, pod warunkiem, że nie zostały one spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania.
Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, uzupełniania i usuwania witryny w części lub w całości bez uprzedniego powiadomienia lub do całkowitego wstrzymania publikacji lub na określony czas.

Niniejsza witryna zawiera linki do innych stron internetowych. Wyraźnie dystansujemy się od treści zawartych na zewnętrznych stronach, do których prowadzą linki, ponieważ nie mamy kontroli nad tymi stronami i nie odpowiadamy za ich treść.

Wszystkie zdjęcia użyte w niniejszej witrynie zostały wykorzystane po uzyskaniu zgody odpowiednich fotografów.

W żadnym wypadku IMPEL nie ponosi odpowiedzialności wobec osób, które zdecydują się polegać na informacjach zawartych w witrynie. Każda osoba lub podmiot, który polega na jakichkolwiek informacjach uzyskanych z tej witryny, czyni to na własne ryzyko.

Upowszechnianie przez nas informacji zawartych w tej witrynie internetowej nie tworzy żadnych praw lub korzyści, materialnych lub proceduralnych, możliwych do wyegzekwowania na mocy prawa lub zasad słuszności, przez stronę wobec sieci, jej organów, jej urzędników lub jakiejkolwiek innej osoby.

Nasz program nie gromadzi ani nie śledzi danych osobowych ze swojej witryny internetowej, chyba że odwiedzający dobrowolnie podał dane osobowe do korespondencji lub innych celów. Ogólne informacje z dzienników serwera mogą być wykorzystane do śledzenia liczby osób odwiedzających witrynę, rodzaju używanej przeglądarki i dróg, którymi poruszają się odwiedzający. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie w formie zbiorczej i wyłącznie w celu ulepszenia naszej strony internetowej i jej usług dla naszych widzów poprzez ułatwienie znalezienia i wykorzystania informacji, które zapewniamy.

Subscribe to our newsletter