IMPEL Logo

4 Dzień Sieci Wspólne oświadczenie, Razem w walce z przestępczością przeciwko środowisku

31 May, 2021

Wspólne oświadczenie 4 Networks

.

Z okazji Dnia 4 Sieci:

“Razem w walce z przestępczością przeciwko środowisku”

.

21 maja 2021

W piątek 21 maja 2021 r. ponad 150 sędziów, prokuratorów, organów ścigania w zakresie ochrony środowiska, policjantów i urzędników KE wzięło udział w pierwszym wirtualnym 4 Networks Day,

Wspólnie w walce z przestępczością przeciwko środowisku

Po dwóch udanych wspólnych konferencjach w 2016 r. w Utrechcie (NL) i w 2017 r. w Oksfordzie (UK), IMPEL, EnviCrimeNet, ENPE i EUFJE zorganizowały to wirtualne wydarzenie przy wsparciu projektu LIFE+ SATEC, aby zgromadzić wyspecjalizowanych praktyków zaangażowanych w zwalczanie przestępczości przeciwko środowisku.

.

Głównym celem 4 Networks jest poprawa egzekwowania prawa ochrony środowiska i połączenie sił poprzez zbliżenie organów regulacyjnych, inspektorów, policjantów, prokuratorów i sędziów. Nawet jeśli praca policji, prokuratorów i sędziów koncentruje się bardziej bezpośrednio na zwalczaniu przestępstw przeciwko środowisku, zaufanie i zrozumienie pomiędzy wszystkimi uczestnikami łańcucha zgodności jest warunkiem wstępnym udanej współpracy na poziomie praktyków, a ważnym sposobem na osiągnięcie tego celu jest aktywne tworzenie sieci.

Dzień 4 Networks koncentrował się na dwóch kluczowych tematach:

.
  • rewizja dyrektywy 2008/99/WE w sprawie przestępczości przeciwko środowisku (“ECD”), oraz;
  • kolejny wieloletni cykl polityki UE w zakresie zwalczania zorganizowanej i poważnej przestępczości międzynarodowej (2022-2025).

Po południu uczestnicy debatowali na 5 równoległych, zorientowanych na konkretne przypadki warsztatach na temat oceny szkód ekologicznych w sądzie (BIOVAL), Shipment of Waste Enforcement Actions (SWEAP), nielegalnego przemieszczania odpadów z tworzyw sztucznych, przestępstw przeciwko dzikiej przyrodzie, F-gazów i oszustw związanych z biodieslem.

.

Dzień 4 Sieci doprowadził do powstania 2 Oświadczeń 4 Sieci w sprawie wyżej wymienionych kluczowych tematów;ECD i Cyklu Politycznego UE.

.

Dwa Oświadczenia Sieci zostaną przedstawione instytucjom UE podczas Forum Zgodności i Zarządzania Środowiskowego w dniu 2 czerwca 2021 r., podczas Zielonego Tygodnia i zostaną przesłane do instytucji mających kompetencje w każdej sprawie (Komisja Europejska i Rada UE).

Kristina Rabe, Przewodnicząca IMPEL,

Miguel Angel Godoy, Przewodniczący EnviCrimeNet,

.

Anne Brosnan, przewodnicząca ENPE,

Luc Lavid, przewodniczący ENPE.

Luc Lavrysen, przewodniczący EUFJE

.

 

.

Inkedpic Smiles Li 4 Nd All Chairs

Więcej informacji na temat Dnia 4 Sieci znajdziesz w poniższych linkach.

.

Subscribe to our newsletter