IMPEL Logo

Przetarg na menedżera sieci EUFJE

11 Nov, 2021

Forum Sędziów Unii Europejskiej ds. Środowiska (EUFJE) powstało w 2004 roku. Celem Forum jest przyczynienie się do lepszego wdrażania i egzekwowania krajowego, europejskiego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska:

• poprzez przyczynianie się do lepszej znajomości prawa ochrony środowiska wśród sędziów,

• poprzez dzielenie się orzecznictwem, oraz

• poprzez wymianę doświadczeń w zakresie szkolenia sędziów w zakresie prawa ochrony środowiska.

EUFJE to sieć około 140 sędziów i sądów w ponad 40 różnych krajach. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Belgii, a jego siedziba prawna znajduje się w Brukseli. Jego językami roboczymi są angielski i francuski

EUFJE jest siecią około 140 sędziów z 40 różnych krajów. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Belgii, a jego siedziba prawna znajduje się w Brukseli.

Sieć poszukuje menedżera sieci, który zapewni wsparcie sekretarskie i merytoryczne:

.

Ogłoszenie o pracy menedżera sieci EUFJE 2021

.

Subscribe to our newsletter