IMPEL Logo

Unijne forum sędziów ds. środowiska

26 Aug, 2022

Forum Sędziów Unii Europejskiej ds. Środowiska (EUFJE) zostało utworzone w 2004 r.Celem Forum jest przyczynianie się do lepszego wdrażania i egzekwowania krajowego, europejskiego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska.

Sieć poszukuje menedżera sieci, który zapewni wsparcie sekretarskie i merytoryczne.

Proszę otworzyć specyfikację, aby uzyskać więcej informacji i szczegóły dotyczące składania aplikacji.

Specyfikacja menedżera sieci EUFJE

Data zamknięcia aplikacji to 31 października 2022 r.

Subscribe to our newsletter