IMPEL Logo

Przegląd projektów IMPEL Water and Land: 2022 i dalej - dostęp do prezentacji i wideo z webinarium

31 Jan, 2022

Webinarium online dotyczące przeglądu projektu IMPEL Water and Land: 2022 and beyond odbyło się 26 stycznia 2021 r. w ramach projektu IMPEL Expert Team Water and Land.

Głównym celem webinarium było promowanie zgodności środowiskowej poprzez sieciowanie zespołów eksperckich poprzez udostępnienie wyników projektów IMPEL Water and Land większej liczbie organów i ekspertów.

Zespół ekspertów IMPEL W&L prowadzi w 2022 roku szereg projektów ukierunkowanych na promowanie zgodności środowiskowej w kilku dziedzinach, finansowanych przez Komisję Europejską oraz przez członków 55 instytucji w 36 krajach UE. Zespół Ekspertów dociera do odpowiednich ekspertów w celu wymiany wiedzy i praktycznych doświadczeń dla rozwoju zharmonizowanych procesów i procedur dla lepszego środowiska. Woda i ziemia są podstawowym dziedzictwem wspierającym życie obecnych i przyszłych pokoleń na naszej planecie. Projekty IMPEL Water i Land mają na celu wspieranie i ulepszanie praktyków ochrony środowiska w ich codziennej pracy poprzez dzielenie się odpowiednimi informacjami i instrumentami polityki Komisji Europejskiej z naciskiem na aspekty wdrożeniowe, w szczególności z rozwiązaniami dotyczącymi stosowania prawa w praktyce.

Wydarzenie pozwoliło zespołowi i zainteresowanym stronom na przegląd aktualnego stanu projektów i ich głównych obszarów zainteresowania na pozostały rok. W webinarium wzięło udział ponad 200 uczestników z różnych krajów i organizacji, co przyczyniło się do bardzo produktywnej i owocnej dyskusji.

IMPEL jest skłonny zorganizować bezpośrednią konferencję Water and Land między 11 a 13 października 2022 r. w Lizbonie z możliwością dołączenia przez uczestników również zdalnie.

.

Subscribe to our newsletter