IMPEL Logo

Nowy przetarg na aplikację do zbierania danych

19 Oct, 2021

Projekt Europe Marine Transborder Transect for the monitoring of macro fauna and anthropogenic pressures (Europe-MTT 2021), ma na celu rozpoczęcie procesu kończącego się europejskimi wspólnymi wytycznymi dotyczącymi monitorowania waleni i żółwi morskich oraz ich zagrożeń, takich jak plastik i ruch morski, w ramach dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej, z wykorzystaniem dużych statków jako platform obserwacyjnych

W związku z tym IMPEL poszukuje usługodawców do pracy przez średnio 20 dni w listopadzie i grudniu 2021 r. nad opracowaniem APP dotyczącego zbierania danych na temat waleni i innych makrobezkręgowców oraz ich zagrożeń, takich jak plastik i ruch morski.

W związku z powyższym IMPEL poszukuje usługodawców do pracy, przez przewidywany średni okres 20 dni w listopadzie i grudniu 2021 r. nad opracowaniem APP w zakresie zbierania danych dotyczących waleni, innych makrobezkręgowców i presji takich jak ruch morski.

.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z ofertą i dodatkowymi informacjami: EUROPE MTT2021 IMPEL Tender

.

Termin składania wniosków został przedłużony do 7 listopada 2021 r.

.

Subscribe to our newsletter