IMPEL Logo

ZAPRASZAMY! WARSZTAT Koniec fazy odpadu i produkty uboczne: zgodność z REACH. 25 LISTOPADA 10:00-17:00 CET

09 Nov, 2021

Interakcja pomiędzy REACH a dyrektywą ramową o odpadach jest często krytycznym zagadnieniem zarówno dla operatorów, jak i regulatorów.

Warsztat, zorganizowany pod parasolem projektu IMPEL "Waste Management & Circular Economy", chciałby omówić, kiedy i jak REACH wchodzi w grę przy ocenie statusu produktu ubocznego lub końca odpadu w praktyce i jak operatorzy i regulatorzy mogą upewnić się, że REACH jest stosowany we właściwym momencie we właściwy sposób w praktyce.

Łącznik do rejestracji

Agenda warsztatów REACH CE

.

Subscribe to our newsletter