IMPEL Logo

News

 • IMPEL Participates in seminar in Ukraine for the SEI

  10 Nov, 2023

  IMPEL Participates in seminar in Ukraine for the SEI

  [Read more]
 • Environmental Protection Agency of Montenegro joins IMPEL

  07 Nov, 2023

  Environmental Protection Agency of Montenegro joins IMPEL

  [Read more]
 • Spotkanie zespołu ekspertów ds. przemysłu i powietrza Stuttgart 18-19 października 2023 r.

  20 Oct, 2023

  Spotkanie zespołu ekspertów ds. przemysłu i powietrza 2023 odbyło się w dniach 18-19 października w Stuttgarcie i online. Zostało zorganizowane wspólnie przez Departament Międzynarodowy Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg w Niemczech pod patronatem Sieci Unii Europejskiej na rzecz Wdrażania i Egzekwowania Prawa Ochrony Środowiska (IMPEL). Bardzo dziękujemy, że mogliśmy skorzystać z ich budynku oraz pomocnikom z Ministerstwa i naszemu niemieckiemu koledze Oliverowi Wolfowi. Bez ich pomocy i kolegów z sekretariatu IMPEL nie odnieślibyśmy takiego sukcesu!

  [Read more]
 • Spotkanie zespołu ekspertów IMPEL ds. narzędzi i podejść przekrojowych

  17 Oct, 2023

  Spotkanie zespołu ekspertów IMPEL Cross Cutting Tools and Approaches odbyło się 27 września 2023 r. w Rzymie w siedzibie Włoskiego Instytutu Ochrony Środowiska i Badań (ISPRA). Projekty w ramach zespołu ekspertów IMPEL Cross Cutting Tools and Approaches również zorganizowały wydarzenia równoległe z tym spotkaniem.

  [Read more]
 • IMPEL Waste Management and Circular Economy Project zorganizował sesję szkoleniową w Bukareszcie

  13 Oct, 2023

  W dniach 4-6 października w Bukareszcie w Rumunii odbyła się trzydniowa sesja szkoleniowa zorganizowana w ramach projektu IMPEL "Zarządzanie odpadami i gospodarka o obiegu zamkniętym". W spotkaniu wzięło udział 25 ekspertów ds. ochrony środowiska (głównie inspektorów i autorów pozwoleń) z różnych krajów i Rumunii. Ponadto ponad 60 członków IMPEL uczestniczyło w spotkaniu online.

  [Read more]
 • REACH Regulation and Circular Economy Guideline is now available

  12 Oct, 2023

  In order to promote circular economy, the concepts of ‘by-product’ and ‘End-of-Waste’ are highly relevant. REACH does not apply to waste. But REACH does apply to by-products and end-of-waste.

  [Read more]
 • IMPEL Wdrażanie dyrektyw ptasiej i siedliskowej na europejskich lotniskach W ramach projektu IMPEL przeprowadzono wizyty na lotniskach w Danii.

  05 Oct, 2023

  Lotniska pokrywają znaczną część Europy, rozrzucone po całym kontynencie, goszcząc szeroką gamę europejskich gatunków roślin i zwierząt. Niektóre z tych zwierząt, w szczególności ptaki o dużej masie i/lub stadne, stanowią jedno z głównych zagrożeń dla lotnictwa. W przypadku zderzenia ze statkiem powietrznym (kolizja statek powietrzny - dzika przyroda), ptaki i inne zwierzęta mogą zagrażać bezpieczeństwu statku powietrznego, jego załogi i pasażerów (oraz osób mieszkających w pobliżu lotnisk i poza nimi).

  [Read more]
 • Oświadczenie końcowe - Konferencja 4 Networks

  04 Oct, 2023

  Cztery sieci, IMPEL - Sieć Unii Europejskiej na rzecz Wdrażania i Egzekwowania Prawa Ochrony Środowiska, EUFJE - Forum Sędziów Unii Europejskiej ds. Środowiska, ENPE - Europejska Sieć Prokuratorów ds. Środowiska oraz EnviCrimeNet, wydały dziś oświadczenie po udanej konferencji 4 Networks, która odbyła się w Rzymie w zeszłym tygodniu. Oświadczenie koncentruje się na 5 kluczowych tematach, które sieci uważają za kluczowe w zwalczaniu przestępstw przeciwko środowisku, a mianowicie: nowe techniki zapobiegania i wykrywania przestępstw przeciwko środowisku Potrzeba wzajemnego uzupełniania się egzekwowania prawa administracyjnego i karnego. uczynienie przestępstw przeciwko środowisku nieopłacalnymi. ocena, naprawa i rekompensata poniesionych szkód. pomiar wyników egzekwowania prawa.

  [Read more]
 • Konferencja 4 Networks rozpoczyna się już jutro!

  27 Sep, 2023

  Nadszedł czas na pierwszą konferencję 4 Networks, która odbędzie się osobiście od 2017 roku! Wydarzenie rozpocznie się jutro i zgromadzi ponad 400 uczestników z odpowiednich organów i członków 4 sieci, IMPEL, EUFJE, ENPE i EnviCrimeNet. Celem konferencji jest omówienie wspólnych wysiłków na rzecz zwalczania przestępczości przeciwko środowisku.

  [Read more]
 • We Frankfurcie odbyła się mini-konferencja na temat odwrócenia trendu zanieczyszczenia wód gruntowych

  27 Sep, 2023

  Odwrócenie trendu trudne, ale nie niemożliwe W dniu 4 września 2023 r. w ramach projektu IMPEL "Odwrócenie trendu zanieczyszczenia wód podziemnych" odbyła się minikonferencja we Frankfurcie nad Menem (Niemcy). 29 ekspertów administracyjnych i naukowych z siedmiu krajów (Niemiec, Albanii, Danii, Węgier, Luksemburga, Rumunii i Wielkiej Brytanii) dyskutowało o zanieczyszczeniu wód gruntowych azotanami, pestycydami, solą i innymi szkodliwymi substancjami pochodzącymi ze źródeł rozproszonych oraz o najlepszych praktykach w zakresie odwracania negatywnych trendów. Porównano doświadczenia z różnymi politykami i instrumentami, zwłaszcza w Danii, Wielkiej Brytanii i Niemczech, a także wymieniono różne poglądy organów regulacyjnych, dostawców wody i konsultantów rolnych.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter