IMPEL Logo

News

 • Wyniki projektu IMPEL Water and Land Remediation Project zostały zaprezentowane na AquaConSoil 2023

  14 Sep, 2023

  Marco Falconi, kierownik projektu Water and Land Remediation, wziął udział w konferencji AquaConSoil 2023, która odbędzie się w Pradze w dniach 11-15 września 2023 r. Marco Falconi przedstawił wyniki projektu IMPEL Water and Land Remediation Project na konferencji w dniu 13 września 2023 r. w ramach TEMATU 3: Zrównoważona rekultywacja, pojawiające się zanieczyszczenia i zapobieganie zerowemu zanieczyszczeniu.

  [Read more]
 • Wizyta Zarządu IMPEL w krajach bałkańskich

  04 Jul, 2023

  Wizyta Zarządu IMPEL w krajach bałkańskich

  [Read more]
 • 25 Walne Zgromadzenie IMPEL

  20 Jun, 2023

  25 Walne Zgromadzenie IMPEL odbywa się w Sztokholmie

  [Read more]
 • 15. seminarium na temat wniosków wyciągniętych z wypadków przy pracy odbyło się w dniach 23-24 maja 2023 r.

  14 Jun, 2023

  Gromadzenie i analiza danych dotyczących wypadków przemysłowych są niezbędne w celu zapobiegania nowym wypadkom. Inspektorzy muszą dysponować ilustracjami sytuacji wypadkowych, aby zrozumieć, co faktycznie się wydarzyło i jakie środki zostały ostatecznie podjęte w takich sytuacjach. Od 1999 r. zorganizowano szereg seminariów poświęconych zdobytym doświadczeniom, aby ułatwić rozpowszechnianie i wymianę informacji między organami kontrolnymi państw członkowskich. W dniach 23-24 maja 2023 r. w Marsylii we Francji odbyło się 15. seminarium na temat wniosków wyciągniętych z wypadków przy pracy. Celem seminarium była dalsza wymiana doświadczeń na temat wypadków (wybuchów, pożarów, zanieczyszczeń itp.) dotyczących zarówno aspektów technicznych, jak i obowiązujących przepisów oraz wzmocnienie wymiany doświadczeń między organami kontrolnymi państw członkowskich, a także promowanie rozwoju dobrych praktyk. Podczas seminarium inspektorzy przedstawili wybrane wypadki, podając opisy techniczne i wyniki przeprowadzonej analizy (podjęte środki, błędy organizacyjne, systemy lub materiały, które zawiodły itp.) Przedstawili również szczegółowo wnioski wyciągnięte z wypadków oraz własne doświadczenia podczas lub po wypadku. Raport z seminarium zostanie wkrótce opublikowany. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o poprzednich seminariach.

  [Read more]
 • Projekt NPRI realizowany we współpracy ze Słowackim Inspektoratem Ochrony Środowiska (SIŽP)

  12 Jun, 2023

  Słowacki Inspektorat Ochrony Środowiska (SIŽP) aktywnie uczestniczy w krajowej inicjatywie wzajemnej oceny IMPEL (NPRI) i wdraża program NPRI koncentrujący się na rozwoju nowego Departamentu Innowacji Technologicznych w celu wspierania wykorzystania innowacyjnych narzędzi w celu zwiększenia wydajności i skuteczności inspekcji oraz innych działań w zakresie ochrony środowiska. W dniach 29-31 maja w Bratysławie odbyło się spotkanie w ramach NPRI z 22 przedstawicielami SIŽP; w spotkaniu wzięli również udział członkowie zespołu projektowego NPRI z Portugalii, Rumunii, Włoch i Albanii, którzy wnieśli swój wkład w dyskusję, ale także byli świadkami trwających prac na Słowacji jako przykładu i doświadczenia w zakresie wzajemnej oceny, które można wykorzystać w ich własnej perspektywie NPRI. Pan Ján Jenčo, dyrektor generalny SIŽP, wspomniał, że projekt NPRI jest ważny dla jego organizacji, ponieważ zastosowanie elastycznego podejścia NPRI pozwoli im przyspieszyć proces rozwoju nowo utworzonego Departamentu Innowacji Technologicznych. Wskazał, że realizacja projektu NPRI, przy wsparciu międzynarodowego zespołu NPRI, ma znaczącą wartość dodaną dla jego organizacji. W szczególności dotyczy to przełożenia ambicji SIŽP na konkretny rozwój innowacyjnych narzędzi. Na tym etapie projektu, zakres słowackiego projektu NPRI, dyskusja i analiza wyników analizy interesariuszy, między innymi, są ważne dla dalszej realizacji projektu. W spotkaniu uczestniczyli również krajowi liderzy projektu, których zadaniem jest opracowanie schematu nowego Departamentu oraz kilku przedstawicieli regionalnych służb słowackiego Inspektoratu, "użytkowników" opracowywanej usługi. Wyniki konstruktywnych dyskusji między słowackimi uczestnikami, a także wzajemne refleksje członków międzynarodowego zespołu projektowego NPRI, stanowiły następnie ważną podstawę dla dalszych kroków, które zostaną podjęte przez SIŽP. Zespół projektu NPRI będzie również wspierał nową fazę działań. Spotkanie zostało również wykorzystane przez członków międzynarodowego zespołu projektowego NPRI do podzielenia się i omówienia postępów w realizacji ich projektu NPRI poprzez wzajemną refleksję. Takie podejście okazało się szczególnie cenne.

  [Read more]
 • Posiedzenie Zespołu Ekspertów IMPEL ds. Ochrony Przyrody odbyło się 20 kwietnia 2023 r.

  01 Jun, 2023

  Spotkanie zespołu ekspertów IMPEL ds. ochrony przyrody odbyło się 20 kwietnia 2023 r. w Rzymie. Gospodarzem wydarzenia był Włoski Instytut Ochrony Środowiska i Badań (ISPRA). 30 przedstawicieli z 18 krajów wzięło udział w spotkaniu na miejscu, a wielu innych dołączyło online.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter