IMPEL Logo

News

 • Posiedzenie Zespołu Ekspertów IMPEL ds. Ochrony Przyrody odbyło się 20 kwietnia 2023 r.

  01 Jun, 2023

  Spotkanie zespołu ekspertów IMPEL ds. ochrony przyrody odbyło się 20 kwietnia 2023 r. w Rzymie. Gospodarzem wydarzenia był Włoski Instytut Ochrony Środowiska i Badań (ISPRA). 30 przedstawicieli z 18 krajów wzięło udział w spotkaniu na miejscu, a wielu innych dołączyło online.

  [Read more]
 • Wspólna inspekcja przeprowadzona przez zespół projektowy IMPEL ds. uciążliwości publicznej

  01 Jun, 2023

  W ramach projektu IMPEL wspierającego wdrażanie dyrektywy IED, Grupa Robocza ds. Uciążliwości Publicznych zorganizowała spotkanie zespołu projektowego i wspólną inspekcję w celulozowni i papierni w Finlandii w dniach 15-16 maja 2023 roku. W spotkaniu wzięli udział inspektorzy z Portugalii, Hiszpanii, Niemiec i Finlandii.

  [Read more]
 • Projekt IMPEL NPRI z Macedonią Północną i Serbią

  26 May, 2023

  IMPEL's National Peer Review Initiative (NPRI) kładzie podwaliny pod rozwój autonomicznych działań w zakresie wzajemnej oceny w krajowych sieciach organów i agencji środowiskowych. Podejście NPRI może być wykorzystywane jako elastyczne narzędzie do poprawy własnych wyników poprzez dialog, wspólną konfrontację i wymianę dobrych praktyk między partnerami należącymi do tej samej sieci lub do grupy interesariuszy zajmujących się tymi samymi kwestiami. Jest to potężne narzędzie, które wspiera wdrażanie inicjatywy ETO UE, głównie dzięki potencjałowi wdrażania dobrych i najlepszych praktyk oraz homogenizacji.

  [Read more]
 • Wspólne warsztaty projektu IMPEL Marine Transborder Transects-MTT i projektu LIFE Conceptu Maris

  12 May, 2023

  Przez wiele lat kilka instytucji badawczych pracowało nad monitorowaniem waleni, wykorzystując duże statki i promy jako platformę obserwacji. Istnieje silna potrzeba, aby wszyscy liderzy zespołów z różnych organów badawczych spotkali się i wzmocnili współpracę, najlepsze praktyki oraz ulepszyli wspólne badania i wspólny protokół monitorowania, a także rozszerzyli zasięg badań. Projekt IMPEL Europe Marine Transborder Transect (MTT) ma na celu połączenie dwóch sieci (śródziemnomorskiej i atlantyckiej), rozszerzając je na południowe kraje regionu śródziemnomorskiego w celu wzmocnienia wdrażania prawa ochrony środowiska w Europie.

  [Read more]
 • Wspólna inspekcja przeprowadzona przez zespół projektowy IMPEL ds. przemysłowego chowu drobiu i trzody chlewnej

  11 May, 2023

  Podprojekt przemysłowego chowu trzody chlewnej i drobiu w ramach projektu IMPEL wspierającego wdrażanie dyrektywy IED odbył hybrydowe spotkanie zespołu projektowego w dniu 3 maja 2023 r. oraz wspólną inspekcję na fermie loch w dniu 4 maja 2023 r. w Murcji w Hiszpanii. Ze strony IMPEL do spotkania dołączyli urzędnicy ds. środowiska z Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Islandii, Polski, Belgii i Komisji Europejskiej. Również urzędnicy z Estonii, Austrii, Danii, Albanii, Włoch i Słowenii uczestniczyli online w grupie roboczej.

  [Read more]
 • BIOVAL TENDER Termin 19 maja

  09 May, 2023

  Forum Sędziów Unii Europejskiej ds. Środowiska (EUFJE) jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit. Celem Forum jest przyczynianie się do lepszego wdrażania i egzekwowania krajowego, europejskiego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska: - poprzez przyczynianie się do lepszej znajomości prawa ochrony środowiska wśród sędziów, - poprzez wymianę orzecznictwa, oraz - poprzez wymianę doświadczeń w zakresie szkolenia sędziów w zakresie prawa ochrony środowiska. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Belgii, a jego siedziba prawna znajduje się w Brukseli. Językami roboczymi stowarzyszenia są niderlandzki, angielski i francuski.

  [Read more]
 • Projekt IMPEL dotyczący odwrócenia trendu zanieczyszczenia wód gruntowych zaprezentowany ekspertom ds. wód gruntowych z WNP

  27 Apr, 2023

  Projekt IMPEL Odwrócenie trendu zanieczyszczenia wód gruntowych został zaprezentowany 19 kwietnia w formie wideokonferencji na 43. spotkaniu grupy roboczej ds. wód gruntowych CIS, które odbyło się w Uppsali (Szwecja).

  [Read more]
 • Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska Ukrainy dołącza do IMPEL

  19 Apr, 2023

  Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska Ukrainy dołącza do IMPEL

  [Read more]
 • Komitet Sterujący Zespołu Ekspertów IMPEL ds. Przemysłu i Powietrza spotkał się w Brukseli i odbył spotkanie z Komisją Europejską.

  10 Apr, 2023

  W dniach 3 i 4 kwietnia w Brukseli spotkali się wszyscy liderzy grup roboczych zespołu ekspertów ds. przemysłu i powietrza. Omówili postępy swoich grup i przeprowadzili burzę mózgów na temat kolejnego cyklu projektowego w latach 2025-2027. W kolejnych miesiącach przed latem większość grup roboczych odbędzie spotkania F2F, a wiele z nich zorganizuje również wizytę na miejscu lub wspólną inspekcję. Wiele z nich zorganizuje również krótkie webinarium wkrótce po spotkaniu, do którego mogą dołączyć wszyscy członkowie IMPEL, więc miej oko na wiadomości IMPEL. Jeśli jesteś zainteresowany tematem, skontaktuj się z liderem grupy roboczej. Liderzy grup roboczych rozmawiali również o hybrydowym spotkaniu zespołu ekspertów w dniach 17 i 18 października 2023 r. w Stuttgarcie, gdzie spotkają się wszystkie grupy robocze.

  [Read more]
 • IMPEL Implementation of the Bird and Habitat Directives at European Aerodromes Project przeprowadził pierwszą wizytę na lotnisku

  04 Apr, 2023

  Lotniska pokrywają znaczną część Europy, rozrzucone po całym kontynencie, goszcząc szeroką gamę europejskich gatunków roślin i zwierząt. Niektóre z tych zwierząt, w szczególności ptaki i inne zwierzęta o dużej masie i/lub stadne, stanowią jedno z głównych zagrożeń dla lotnictwa. W przypadku zderzenia ze statkiem powietrznym (kolizja statek powietrzny - dzika przyroda), ptaki i inne zwierzęta mogą zagrażać bezpieczeństwu statku powietrznego, jego załogi i pasażerów (oraz osób mieszkających w pobliżu lotnisk i poza nimi).

  [Read more]

Subscribe to our newsletter