IMPEL Logo

News

 • Raporty dotyczące utleniania chemicznego in situ i odsysania oparów z gleby są dostępne w 11 językach.

  05 Dec, 2022

  Zarządzanie zanieczyszczonymi miejscami to proces, który ma różne tempo w państwach członkowskich. Wynika to częściowo z różnic w przepisach, które oznaczałyby różne definicje, jak na przykład "tereny potencjalnie zanieczyszczone", "tereny zanieczyszczone", "tereny rekultywowane". Z tego powodu Komisja Europejska-JRC podjęła inicjatywę wraz z siecią EEA-EIONET w celu znalezienia wspólnych definicji i przeprowadzenia badania w państwach członkowskich w 2018 r.

  [Read more]
 • 4 Dokument przedstawiający stanowisko sieci w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie przestępczości przeciwko środowisku

  22 Nov, 2022

  4 sieci, EUFJE - The European Union Forum of Judges for the Environment, ENPE - European Network of Prosecutors for the Environment, IMPEL - European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law oraz EnviCrimeNet, skupiające odpowiednie strony - sędziów, prokuratorów, regulatorów, inspektorów i policjantów - w celu przyczynienia się do wspólnych wysiłków na rzecz walki z przestępczością przeciwko środowisku, składają gratulacje i wyrazy uznania władzom i instytucjom Unii Europejskiej za całą pracę, która doprowadziła do przedstawienia propozycji nowej dyrektywy w sprawie przestępczości przeciwko środowisku (ECD).

  [Read more]
 • Poradnik krok po kroku dotyczący wydawania pozwoleń i przeprowadzania kontroli przez firmę IMPEL

  21 Nov, 2022

  Poradnik Step by Step Guidance for Permitting and Inspection powstał w latach 2016-2018 w ramach projektu Doing the Right Thing, będącego efektem współpracy zespołów eksperckich Cross Cutting oraz Industry and Air.

  [Read more]
 • Podręcznik IMPEL - Współpraca w zakresie kontroli środowiskowych i certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego jest już dostępny

  16 Nov, 2022

  Nagły wypadek klimatyczny, jak również rosnąca świadomość wpływu plastiku, spadku różnorodności biologicznej, a teraz skutki globalnej pandemii & potencjalnej zielonej odnowy mają głęboki wpływ na politykę, jak regulujemy i na tych, których regulujemy. To jest powód, dla którego IMPEL rozpoczął swój program Climate Emergency w 2021 roku.

  [Read more]
 • Konferencja Remediacja wód i gruntów 2022 r.

  08 Nov, 2022

  Konferencja Remediacja wód i gruntów 2022 r.

  [Read more]
 • Spotkanie Zespołu Ekspertów Branżowych i Lotniczych odbyło się 25 października 2022 r.

  07 Nov, 2022

  Spotkanie branży i powietrza Gandawa 25 października 25 października w Gandawie i online odbyło się spotkanie zespołu ekspertów Industry & Air 2022. Zostało ono zorganizowane wspólnie przez Departament Środowiska i Rozwoju Przestrzennego Rządu Flamandzkiego w Belgii pod patronatem Sieci Unii Europejskiej na rzecz Wdrażania i Egzekwowania Prawa Ochrony Środowiska (IMPEL). Po spotkaniu prawie wszystkie grupy robocze miały spotkanie 26 października.

  [Read more]
 • Zespół projektu IMPEL Wastewater in Natural Environment (WiNE) odbył swoją pierwszą wizytę na Maderze, w Portugalii.

  04 Nov, 2022

  Projekt IMPEL Wastewater in Natural Environment (WiNE) ma na celu zidentyfikowanie najlepszych rozwiązań w obiektach, działaniach i produktach końcowych w celu promowania "ponownego wykorzystania/rynków okrężnych" i poprawy efektywności wykorzystania wody, biorąc pod uwagę zarówno jej ilość, jak i jakość. Rezultaty projektu mają również przyczynić się do rozwiązań o zerowym zanieczyszczeniu i, jeśli to możliwe, w ramach nexusu woda-żywność-energia-ekosystemy. Zgodnie z poprzednimi wynikami (projekt IMPEL "Integrated Water Approach" 2018-2019), zauważono, że ponowne wykorzystanie wody nie może być postrzegane jako pojedynczy środek ilościowy w celu zmniejszenia poboru wody, ale zamiast tego jakość musi być powiązana z ilością, aby zapewnić bezpieczeństwo i zwiększenie wartości poprzez łańcuch użytkowania, poprzez promocję wartości przyrodniczych i działań bezpośrednio związanych ze środowiskiem odbioru emisji. W poprzedniej fazie projektu opracowano wskaźnik (Water Circularity Index) oraz narzędzie excel do jego oceny. Wskaźnik ten łączy aspekty jakości i ilości wody w instalacjach i został zastosowany do kilku przykładów. W tej nowej fazie zespół projektowy zamierza udoskonalić wskaźnik, aby mógł być stosowany do produktów końcowych, a mianowicie produktów lokalnych/regionalnych mających wpływ na gospodarkę lokalną, produktów spożywczych nawadnianych/produkowanych z wykorzystaniem wody odzyskanej oraz produktów pochodzących z dużych instalacji przemysłowych.

  [Read more]
 • Spotkanie projektu Criteria for the Assessment of the Environmental Damage (CAED) odbyło się w dniach 27-28 października 2022 r.

  03 Nov, 2022

  W dniach 27 i 28 października odbyło się drugie spotkanie zespołu projektowego IMPEL ds. kryteriów oceny szkód środowiskowych (CAED) z 2022 roku. Spotkanie miało charakter "hybrydowy", przy czym większość uczestników była na miejscu w Berlinie, w Federalnym Ministerstwie Środowiska, Ochrony Przyrody, Bezpieczeństwa Nuklearnego i Ochrony Konsumentów. Przedstawiono prezentacje dotyczące różnych studiów przypadków szkód w różnorodności biologicznej, szkód w wodzie i na ziemi, gdzie Praktyczne Tabele CAED zostały przetestowane z sukcesem w celu dalszego udoskonalenia. Członkowie projektu pracują obecnie nad dalszym ulepszeniem i uproszczeniem Tablic Praktycznych CAED oraz nad stworzeniem specjalnej listy kontrolnej dla inspektorów w celu zidentyfikowania potencjalnych przypadków ELD i zainicjowania procedur ELD. W ramach projektu przewiduje się zakończenie tych bieżących prac do lata 2023 r.

  [Read more]
 • Wykorzystanie dronów w nadzorze nad nielegalnym poborem wody

  31 Oct, 2022

  Zespół projektu IMPEL Tackling Illegal Drilling and Abstraction (IMPEL TIGDA) chciałby podziękować Generalnej Inspekcji Rolnictwa, Morza, Środowiska i Planowania Przestrzennego (IGAMAOT) za zorganizowanie w Lizbonie ostatniego spotkania zespołu projektowego w dniach 13 i 14 października. Zespół projektowy jest szczególnie wdzięczny Anie Garcia, Mário Gracio i Aline Silva z IGAMAOT.

  [Read more]
 • Projekt IMPEL Ship Recycling

  26 Oct, 2022

  Projekt IMPEL Ship Recycling ma na celu poprawę współpracy między organami ochrony środowiska i organami morskimi zaangażowanymi w tej dziedzinie. Różne przepisy unijne i związane z nimi kompetencje sprawiają, że wdrażanie, nadzór i egzekwowanie przepisów stanowi wyzwanie. W celu zapobiegania nielegalnym przemieszczeniom opracowane zostaną wytyczne dla organów i innych zainteresowanych stron oraz zorganizowane zostanie budowanie potencjału dla inspektorów i innych zainteresowanych stron. Zbadana zostanie również współpraca z innymi instytucjami, agencjami, sieciami w UE i poza nią oraz z organami pozarządowymi.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter