IMPEL Logo

News

 • Przetarg na menedżera sieci EUFJE

  11 Nov, 2021

  Forum Sędziów Unii Europejskiej ds. Środowiska (EUFJE) powstało w 2004 roku. Celem Forum jest przyczynianie się do lepszego wdrażania i egzekwowania krajowego, europejskiego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska:

  [Read more]
 • Regionalne seminarium na temat polityki i narzędzi egzekwowania zgodności z zasadami ochrony środowiska

  09 Nov, 2021

  Informacja o wydarzeniu związanym z siecią partnerską. To drugie seminarium regionalne zapewni jego uczestnikom z krajów Partnerstwa Wschodniego (PW) i gospodarek OECD możliwość podzielenia się i przedyskutowania ustaleń dwóch przeglądów zapewnienia zgodności środowiskowej w krajach PW, Armenii i Republice Mołdowy, które OECD przeprowadziła w latach 2020-2021. Omówione zostaną również cechy jasnej i kompleksowej polityki egzekwowania prawa w zakresie ochrony środowiska, narzędzia, jakimi dysponują władze w celu egzekwowania przestrzegania przepisów oraz optymalne połączenie kar za nieprzestrzeganie przepisów.

  [Read more]
 • ZAPRASZAMY! WARSZTAT Koniec fazy odpadu i produkty uboczne: zgodność z REACH. 25 LISTOPADA 10:00-17:00 CET

  09 Nov, 2021

  Interakcja pomiędzy REACH a dyrektywą ramową w sprawie odpadów jest często kwestią krytyczną zarówno dla operatorów, jak i organów regulacyjnych. Warsztaty, zorganizowane pod patronatem projektu IMPEL "Gospodarka odpadami i gospodarka okrężna", chciałyby omówić, kiedy i jak REACH wchodzi w grę przy ocenie statusu produktu ubocznego lub końcowego odpadu w praktyce i jak operatorzy i regulatorzy mogą upewnić się, że REACH jest stosowany we właściwym momencie we właściwy sposób w praktyce.

  [Read more]
 • 2022 Przetargi Sekretariatu IMPEL

  20 Oct, 2021

  Ogłoszenia serwisowe zostały właśnie uzgodnione przez Radę IMPEL na sekretariat na lata 2022-2024. Dostępnych jest pięć stanowisk: Assignment-Advert_Zarządzanie i obsługa wydarzeń Zlecenie-Advert_Zarządzanie finansowe Zlecenie-Advert_Ogólne wsparcie administracyjne Przydział-Advert_Wewnętrzne wsparcie operacyjne Zlecenie-Advert_Zarządzanie projektem_ostatecznym

  [Read more]
 • Nowy przetarg na aplikację do zbierania danych

  19 Oct, 2021

  Projekt Europe Marine Transborder Transect for the monitoring of macro fauna and anthropogenic pressures (Europe-MTT 2021), ma na celu rozpoczęcie procesu kończącego się opracowaniem wspólnych europejskich wytycznych dotyczących monitorowania waleni i żółwi morskich oraz ich zagrożeń, takich jak plastik i ruch morski, w ramach dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej, z wykorzystaniem dużych statków jako platform obserwacyjnych.

  [Read more]
 • Zaproszenie do składania studiów przypadku MPE i mycie gleby

  18 Oct, 2021

  W roku 2021 dział Water and Land Remediation będzie zbierał studia przypadków dotyczące Multi-Phase Extraction (MPE) oraz Soil Washing. Wszyscy zainteresowani podzieleniem się wynikami zastosowania jednej z dwóch wymienionych technologii, proszeni są o przesłanie ich zgodnie z poniższymi formatami w MS word (nie pdf) nie później niż do 15 grudnia 2021 roku na adres marco.falconi@impel.eu z tematem "MPE Case Study" lub "Soil Washing Case Study". Jeśli masz kilka studiów przypadku, przygotuj i wyślij różne pliki, aby łatwiej było je przetworzyć. Zostaniecie uwzględnieni jako "Contributors".

  [Read more]
 • Wyniki warsztatów online dotyczących samokontroli emisji do powietrza przez operatorów: "Większe skupienie i wymiana dobrych praktyk to klucz"

  12 Oct, 2021

  W dniach 28 września i 11 października odbyły się warsztaty online dotyczące samokontroli emisji do powietrza przez operatorów, w ramach projektu IMPEL Supporting IED Implementation 2021-2024, organizowanego wspólnie przez ARPA Sardegna (Włochy) i IGAMAOT (Portugalia). Warsztaty koncentrują się na ważnych tematach, takich jak samokontrola operatora, na emisjach do powietrza, ciągłych i nieciągłych, w szczególności na wiarygodności samokontroli i jej raportowaniu przez operatorów (posiadaczy obowiązków).

  [Read more]
 • Warsztaty samodzielnego monitorowania i raportowania

  27 Sep, 2021

  W dniach 28 września i 11 października br. odbędą się Warsztaty on-line z zakresu samokontroli emisji do powietrza przez operatorów, organizowane w ramach Projektu IMPEL Wdrożenia IED. Warsztaty będą dotyczyły samokontroli operatora, w zakresie emisji do powietrza, ciągłej i nieciągłej, skupionej na wiarygodności samokontroli i jej raportowania przez operatorów (posiadaczy obowiązków).

  [Read more]
 • 21. zgromadzenie ogólne IMPEL - Lizbona

  12 Jul, 2021

  XXI posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego (GA) IMPEL odbyło się wirtualnie w dniach 29-30 czerwca 2021 r. Uczestniczyło w nim ponad 80 członków i ekspertów. GA przewodniczyli pan José Brito e Silva, inspektor generalny IGAMAOT, pani Ana Garcia, portugalski koordynator IMPEL z IGAMAOT oraz przewodnicząca IMPEL, pani Kristina Rabe. Głównym przedmiotem obrad Zgromadzenia Ogólnego było uzgodnienie propozycji reformy zarządzania i procedur podejmowania decyzji w odniesieniu do sieci.

  [Read more]
 • ZAPROSZENIE NA USŁUGĘ DORADCY W RAMACH PROJEKTU LIFE PROWhiBIT

  01 Jul, 2021

  PROWhiBIT to europejski projekt finansowany przez LIFE, którego nadrzędnym celem jest przyczynienie się do realizacji pakietu gospodarki cyrkularnej, zasad i celów gospodarki odpadami oraz zapobieganie, wykrywanie i rozbijanie przestępstw związanych z odpadami środowiskowymi. W ramach projektu istnieje potrzeba "Raportu na temat aktualnego stanu rzeczy na poziomie międzynarodowym w zakresie Środowiskowej Przestępczości Odpadowej (EWC)".

  [Read more]

Subscribe to our newsletter