IMPEL Logo

News

 • ZAPROSZENIE NA USŁUGĘ DORADCY W RAMACH PROJEKTU LIFE PROWhiBIT

  01 Jul, 2021

  PROWhiBIT to europejski projekt finansowany przez LIFE, którego nadrzędnym celem jest przyczynienie się do realizacji pakietu gospodarki cyrkularnej, zasad i celów gospodarki odpadami oraz zapobieganie, wykrywanie i rozbijanie przestępstw związanych z odpadami środowiskowymi. W ramach projektu istnieje potrzeba "Raportu na temat aktualnego stanu rzeczy na poziomie międzynarodowym w zakresie Środowiskowej Przestępczości Odpadowej (EWC)".

  [Read more]
 • WasteForce, narzędzie do analizy danych kryminalistycznych z zakresu ochrony środowiska

  15 Jun, 2021

  Aby wyjaśnić, jak działa "Forensic Data Analysis for Waste Trafficking Tool" opublikowane przez projekt WasteForce, opublikowano film instruktażowy. Film pokazuje przykłady, jak narzędzie może wspierać wyszukiwanie danych i analizę w obszarze nielegalnego przemieszczania odpadów.

  [Read more]
 • SWEAP, aplikacja do raportowania danych z inspekcji

  15 Jun, 2021

  Aby rejestrować dane z kontroli transgranicznych przemieszczeń odpadów (TFS) na miejscu, w ramach projektu LIFE SWEAP opracowano aplikację do raportowania danych z kontroli dla urządzeń mobilnych. Aplikacja służy inspektorom i funkcjonariuszom organów ścigania w UE do rejestrowania swoich kontroli przemieszczeń odpadów i umożliwia ich organizacjom posiadanie pełnego zapisu kontroli, wykrytych naruszeń i działań następczych.

  [Read more]
 • Protokół z posiedzenia Forum Zgodności i Ładu Środowiskowego z dnia 2 czerwca 2021 r.

  14 Jun, 2021

  Spotkaniu Forum Zgodności i Zarządzania Środowiskowego przewodniczył Aurel Ciobanu-Dordea, Dyrektor ds. Wdrażania i Wsparcia Państw Członkowskich, DG ds. Spotkanie składało się z dwóch sesji roboczych. Podczas pierwszej części pierwszej sesji roboczej zaprezentowano kluczowe przesłania i rezultaty Dnia 4 Sieci, jak również istotne prace w ramach NEPA-BRIG.

  [Read more]
 • Zielony Tydzień UE 2021 omawia ambicję zerowego zanieczyszczenia

  04 Jun, 2021

  Komisja Europejska zorganizowała Zielony Tydzień w formie wirtualnej konferencji skupiającej się na Ambicji Zero Zanieczyszczeń.Wydarzenie miało miejsce w dniach 1-4 czerwca 2021 roku. W dniu 2 czerwca lider zespołu ekspertów ds. wody i ziemi Marco Falconi wziął udział w Sesji 4.3 Odliczanie do czystszej przyszłości: monitorowanie ryzyka związanego z niebezpiecznymi chemikaliami. Pan Falconi przedstawił prezentację na temat Contaminated Sites Management oraz projektu IMPEL dotyczącego remediacji wody i ziemi.

  [Read more]
 • 4 Dzień Sieci Wspólne oświadczenie, Razem w walce z przestępczością przeciwko środowisku

  31 May, 2021

  Wspólne oświadczenie 4 sieci Z okazji Dnia 4 Sieci: "Razem w walce z przestępczością przeciwko środowisku" 21 maja 2021 r. W piątek 21 maja 2021 r. ponad 150 sędziów, prokuratorów, organów ścigania w zakresie ochrony środowiska, policjantów i urzędników KE wzięło udział w pierwszym wirtualnym 4 Networks Day, "Razem w walce z przestępczością przeciwko środowisku"

  [Read more]
 • Przełomowe sprawy dotyczące różnorodności biologicznej

  28 May, 2021

  W marcu i kwietniu 2021 r. przeprowadzono ankietę wśród osób zajmujących się prawem ochrony środowiska, w tym sędziów, prokuratorów, ekspertów i prawników organizacji pozarządowych, w celu zidentyfikowania zaległych spraw dotyczących ochrony przyrody. Sprawiedliwość środowiskowa to ostatnia linia obrony środowiska. W okresie poprzedzającym piętnaste spotkanie Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (CBD COP 15), ClientEarth opracował ten wybór dziesięciu przełomowych spraw dla różnorodności biologicznej z całego świata.

  [Read more]
 • Handel dzikimi zwierzętami i choroby odzwierzęce: implikacje dla polityki handlowej

  21 May, 2021

  Sieć monitorowania handlu dzikimi zwierzętami TRAFFIC opublikowała dokument wskazujący, co wiadomo o powiązaniach między handlem dzikimi zwierzętami a chorobami odzwierzęcymi, i na tej podstawie rozważający implikacje dla przyszłej polityki handlu dzikimi zwierzętami i długoterminowych środków zaradczych. Szereg organizacji i głosów opinii publicznej wzywa do wprowadzenia silnych, stałych zakazów handlu dzikimi zwierzętami w celu zmniejszenia ryzyka dla zdrowia ludzi.

  [Read more]
 • Udane szkolenie na temat współpracy Azja - Europa przeciwko przestępczości związanej z odpadami

  17 May, 2021

  W ramach projektu WasteForce, Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP), w partnerstwie z programem SCYCLE Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych (UNU) oraz przy wsparciu partnerów WasteForce, INTERPOLu, przeprowadził w dniach 24-26 lutego 2021 r. 3-dniowe warsztaty szkoleniowe on-line dotyczące ścigania przestępstw związanych z odpadami.

  [Read more]
 • Save the Date: Konferencja EU Forest Crime Initiative, 15-16 czerwca 2021 (wirtualnie)

  17 May, 2021

  Przestępczość leśna jest rosnącym problemem o powiązaniach z przestępczością zorganizowaną i korupcją - zajmując 1. miejsce w rankingu dochodowych przestępstw związanych z zasobami naturalnymi w 2017 r. Luki w EUTR i luki w implementacji w krajach UE utrudniały rzeczywistą zmianę w praktyce. Inicjatywa UE dotycząca przestępczości leśnej, projekt finansowany z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE, rozpoczęty w marcu 2019 r., ma na celu umożliwienie skutecznego egzekwowania prawa poprzez stymulowanie sieci, które są w stanie wykrywać FC i reagować na nie. Projekt koncentruje się konkretnie geograficznie na czterech krajach eksportujących (Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Ukraina) i dwóch krajach importujących (Belgia i Francja). Innowacyjność projektu polega na połączeniu wiedzy INTERPOLu w zakresie egzekwowania prawa z praktycznym doświadczeniem WWF w zakresie wspierania firm w unikaniu nielegalnego handlu drewnem.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter