IMPEL Logo

Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas ważna, podobnie jak przejrzystość tego, jak zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy informacje o Tobie. Ta polityka ma na celu pomóc Ci zrozumieć:

 1. Jakie informacje o Tobie zbieramy
 2. .
 3. Dlaczego i z jakim upoważnieniem zbieramy informacje
 4. Jak udostępniamy zebrane przez nas informacje
 5. .
 6. Jak przechowujemy i zabezpieczamy gromadzone przez nas informacje
 7. .
 8. Jak uzyskać dostęp i kontrolę nad informacjami
 9. .
 10. Jak się z nami skontaktować
 11. .

Niniejsza polityka prywatności obejmuje informacje, które gromadzimy o Panu/Pani, gdy staje się Pan/Pani członkiem sieci IMPEL, bierze udział w naszych projektach lub w inny sposób wchodzi w interakcje z nami (na przykład poprzez uczestnictwo w naszych wydarzeniach lub otrzymywanie naszego biuletynu).

IMPEL jest organizacją non-profit z siedzibą w Brukseli w Belgii. Jej członkami są organizacje rządowe, a w konsekwencji jej pracownicy. Jednym z głównych celów IMPEL jest ułatwienie współpracy i komunikacji pomiędzy jej organizacjami członkowskimi i członkami w celu wymiany informacji i doświadczeń.

Niniejsza polityka wyjaśnia również Państwa wybory dotyczące sposobu wykorzystywania przez nas informacji o Państwu. Twoje wybory obejmują sposób, w jaki możesz sprzeciwić się niektórym sposobom wykorzystania informacji o Tobie oraz sposób, w jaki możesz uzyskać dostęp do niektórych informacji o Tobie i je aktualizować. Jeśli nie zgadzasz się z tą polityką, nie uzyskuj dostępu ani nie korzystaj z naszych usług ani nie wchodź w interakcje z żadnym innym aspektem naszej sieci.

1.Zbieramy następujące informacje o Tobie, gdy nam je podajesz (na przykład gdy rejestrujesz się na spotkanie lub gdy bierzesz udział w projekcie):

.
 • Pełne imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer(y) telefonu(ów)
 • Tytuł pracy
 • Płeć
 • Dane organizacji, w której Pan/Pani pracuje

W niektórych przypadkach wymagane są dodatkowe informacje:

.
 • Numer konta bankowego w przypadku wniosków o zwrot kosztów
 • Dane z dowodu osobistego lub paszportu oraz data urodzenia w przypadku wniosków o podróż
 • Zdjęcia profilowe na Twoim profilu Basecamp (nieobowiązkowe)
 • Dane do faktury od naszych organizacji członkowskich
 • Podpisy na liście uczestników (wymóg księgowy)
 • .

Ta strona używa Google Analytics do analizowania, jak użytkownicy korzystają z witryny. Narzędzia te wykorzystują ‘cookies’, czyli pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika, do zbierania standardowych informacji z dziennika internetowego oraz informacji o zachowaniu odwiedzających w anonimowej formie. Nie wyraziliśmy zgody na to, aby informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z witryny przez użytkownika (w tym jego adres IP) były przekazywane innym usługom lub sprzedawcom Google. Nigdy nie będziemy (i nie pozwolimy żadnej stronie trzeciej) wykorzystywać narzędzia analizy statystycznej do śledzenia lub zbierania jakichkolwiek informacji umożliwiających identyfikację osób odwiedzających naszą stronę. Twój adres IP może zostać zebrany podczas wypełniania kwestionariusza SurveyMonkey. Adres IP może być powiązany tylko z komputerem, a nie z użytkownikiem. Nie jest to funkcja domyślna. Masz możliwość akceptacji lub odrzucenia plików cookies poprzez modyfikację ustawień w swojej przeglądarce.

.

2. Poniżej przedstawiamy konkretne cele, do których wykorzystujemy informacje, które zbieramy o Tobie:

.
 • Aby informować Cię o naszej pracy i działaniach oraz istotnych wydarzeniach, które mogą mieć wpływ na Twoją pracę
 • .
 • Aby ułatwić wymianę i udostępnianie informacji pomiędzy naszymi członkami i organizacjami partnerskimi
 • Zajmowanie się logistyką naszych spotkań i wydarzeń (np. rezerwacje lotów i hoteli*)
 • W celu wysyłania Państwu biuletynów IMPEL
 • .
 • Aby ułatwić komunikację w ramach projektu na Basecamp
 • .
 • Do celów płatności
 • .

* Rejestrując się na spotkanie IMPEL, zgadzają się Państwo na przekazywanie danych osobowych osobom trzecim lub państwom spoza EOG w celu zapewnienia bezpieczeństwa wydarzeń oraz rezerwacji podróży i zakwaterowania. Usługi poza EOG zapewniają zabezpieczenia ochrony danych poprzez Tarczę Prywatności w Stanach Zjednoczonych.

Powodem, dla którego gromadzimy informacje, jest zgoda na otrzymywanie cotygodniowych biuletynów IMPEL oraz uzasadniony interes w przypadku informacji gromadzonych w związku z uczestnictwem w działaniach IMPEL. Państwa informacje będą przechowywane podczas uczestnictwa w projektach oraz przez okres do 7 lat po ich zakończeniu, w zależności od rodzaju gromadzonych informacji. Więcej informacji można znaleźć w Polityce zatrzymywania i przeglądania danych IMPEL, która jest udostępniana członkom na portalu Basecamp.

3.

3. Jak dzielimy się informacjami, które zbieramy

.

Przede wszystkim IMPEL jest siecią, co oznacza, że uważamy ułatwianie komunikacji między naszymi członkami za naszą podstawową działalność. Korzystamy z narzędzi do współpracy i chcemy, aby działały one dobrze w Państwa przypadku. Zebrane informacje o Państwu będziemy udostępniać wyłącznie w sposób omówiony poniżej.

.
 • Udostępnianie danych kontaktowych naszym członkom i organizacjom do celów współpracy
  Do celów współpracy Państwa podstawowe dane kontaktowe są udostępniane innym członkom sieci IMPEL; na przykład w celu wzięcia udziału w projekcie, uczestnictwa w wydarzeniu lub wypełnienia kwestionariusza.
 • Wizerunki
  Podczas wydarzeń i projektów IMPEL robione są zdjęcia. Zdjęcia te mogą być wykorzystywane na potrzeby strony internetowej IMPEL, biuletynu elektronicznego lub do celów sprawozdawczych. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o poinformowanie nas o tym.
 • Współdzielenie z organizacjami partnerskimi
  IMPEL ma podpisane MoU’s z sieciami partnerskimi, takimi jak ENPE i Envicrimenet. Jedynie Twoje dane kontaktowe mogą być im udostępnione w przypadku wspólnych działań w ramach tych umów o współpracy lub w celu dzielenia się wiadomościami i rozwojem tych sieci.
 • Trzecie strony
  Współpracujemy z zewnętrznymi dostawcami usług w celu zapewnienia rozwoju strony internetowej i aplikacji, hostingu, utrzymania, tworzenia kopii zapasowych, przechowywania, infrastruktury wirtualnej, przetwarzania płatności, analizy i innych usług dla nas, co może wymagać od nich dostępu lub wykorzystania informacji o Tobie. Jeśli dostawca usług musi uzyskać dostęp do informacji o Tobie, aby wykonać usługi w naszym imieniu, robią to pod ścisłą instrukcją od nas, w tym polityki i procedury zaprojektowane w celu ochrony informacji.

Konta osób trzecich:

.
 • Basecamp
 • TravelPerk

Używanie usługodawców zewnętrznych:

.
 • Onedrive
 • SurveyMonkey
 • Mailchimp
 • Azavista
 • Google forms

Wszyscy ci dostawcy zewnętrzni mają opublikowane swoje własne prywatne oświadczenia dotyczące polityki.

Linki do stron osób trzecich: Niektóre informacje mogą zawierać linki kierujące do innych stron internetowych lub usług, których praktyki prywatności mogą różnić się od naszych. Jeśli prześlesz informacje do którejkolwiek z tych witryn osób trzecich, Twoje informacje podlegają ich polityce prywatności, a nie tej. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Widżety mediów społecznościowych: Niektóre informacje mogą zawierać linki kierujące do innych stron internetowych lub usług, których praktyki prywatności mogą różnić się od naszych. Korzystanie z tych witryn oraz wszelkie informacje przekazywane do nich są regulowane przez ich politykę prywatności, a nie przez niniejszą.

Widżety stron trzecich: Niektóre z naszych usług zawierają widżety i funkcje mediów społecznościowych, takie jak przycisk “tweet” na Twitterze lub przycisk udostępniania na Facebooku. Twoje interakcje z tymi funkcjami są regulowane przez politykę prywatności firmy dostarczającej je.

Nasza strona internetowa opcjonalnie oferuje korzystanie z Tawk.to (oprogramowanie do czatu na żywo firmy Tawk.to ltd). Poprzez plugin, czat jest zintegrowany z kodem źródłowym strony internetowej. Korzystając z czatu, automatycznie korzystasz z usług Tawk.to. Gromadzone dane obejmują: Historia czatu, adres IP w momencie korzystania z czatu oraz kraj pochodzenia. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim i są wykorzystywane wyłącznie do ochrony i wewnętrznych statystyk. Korzystając z czatu, zgadzasz się na to. Dane zebrane za pomocą technologii Tawk.to nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę. Nie są one przechowywane i są usuwane po zakończeniu czatu. W celu i zakresie gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Tawk.to, a także o Twoich prawach w tym zakresie i możliwościach ustawienia ochrony Twojej prywatności, zapoznaj się z polityką prywatności Tawk.to: https://www.tawk.to/privacy-policy/

4) Jak przechowujemy i zabezpieczamy gromadzone przez nas informacje

.
 • Przechowywanie w chmurze
  IMPEL korzysta z następujących usług do przechowywania danych w chmurze: Onedrive, Dysk Google i Basecamp.
  IMPEL używa certyfikatu SSL do celów szyfrowania.
 • .
 • Jak długo przechowujemy informacje
  To, jak długo przechowujemy informacje, które zbieramy o Tobie, zależy od rodzaju informacji, co zostało opisane szczegółowo poniżej. Po tym czasie usuniemy Twoje informacje lub, jeśli nie będzie to możliwe (na przykład, ponieważ informacje zostały zapisane w archiwach zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje informacje i odizolujemy je od jakiegokolwiek dalszego wykorzystania do czasu, gdy usunięcie będzie możliwe.
 • Informacje, które udostępniasz
  Jeśli Twoje konto zostanie dezaktywowane lub wyłączone, niektóre z Twoich informacji i treści, które udostępniłeś, pozostaną, aby umożliwić członkom Twojego zespołu lub innym użytkownikom pełne korzystanie z Usług. Na przykład, nadal będziemy wyświetlać wiadomości wysłane przez Ciebie za pośrednictwem Basecamp.

5. Jak uzyskać dostęp i kontrolować swoje informacje

.

Masz pewne wybory dostępne dla Ciebie, jeśli chodzi o Twoje informacje. Poniżej znajduje się podsumowanie tych wyborów, jak z nich korzystać oraz wszelkie ograniczenia:

 • Mają Państwo prawo żądać kopii swoich informacji, sprzeciwić się wykorzystaniu przez nas Państwa informacji, zażądać usunięcia lub ograniczenia Państwa informacji lub zażądać informacji w ustrukturyzowanym, elektronicznym formacie. Poniżej opisujemy narzędzia i procesy składania tych wniosków. Dla wszystkich innych wniosków, można skontaktować się z nami, jak przewidziano w sekcji Kontakt poniżej, aby poprosić o pomoc.
 • Możesz poprosić nas o usunięcie swoich danych kontaktowych i innych informacji z naszej bazy danych kontaktowych. Należy jednak pamiętać, że możemy potrzebować zachować pewne informacje w celu przechowywania dokumentacji, realizacji transakcji lub spełnienia naszych zobowiązań prawnych lub przepisów UE dotyczących dotacji.
 • Jeśli nie chcą już Państwo korzystać ze swoich kont na Basecamp lub TravelPerk, mogą Państwo dezaktywować swoje własne konto, jeśli takie ustawienie jest dostępne w ustawieniach Państwa konta. W przeciwnym razie prosimy o kontakt z sekretariatem IMPEL, który zrobi to za Państwa.
 • Możecie Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas e-newslettera IMPEL, korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji umieszczonego w każdej wiadomości e-mail, aktualizując swoje preferencje dotyczące poczty elektronicznej.
 • Usługi nie są skierowane do osób poniżej 16 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 16 roku życia. Jeśli dowiemy się, że dziecko poniżej 16 roku życia dostarczyło nam dane osobowe, podejmiemy kroki w celu usunięcia takich informacji.
 • Możemy zmienić tę politykę prywatności od czasu do czasu. Będziemy publikować wszelkie zmiany polityki prywatności na tej stronie. Będziemy również przechowywać wcześniejsze wersje niniejszej Polityki Prywatności w archiwum do wglądu. Zachęcamy do przeglądania naszej polityki prywatności, regularnie i za każdym razem, gdy korzystasz z usług, aby być poinformowanym o naszych praktykach informacyjnych i sposobach, w jakie możesz pomóc chronić swoją prywatność. Jeśli nie zgadzasz się z jakimikolwiek zmianami w niniejszej polityce prywatności, będziesz musiał zaprzestać korzystania z usług i dezaktywować swoje konto(a) i dane, jak opisano powyżej.

6. jak się z nami skontaktować

.

Prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia i/lub sprzeciwu wobec przetwarzania możesz realizować pod wskazanymi adresami pocztowymi i mailowymi. Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące sposobu przetwarzania Twoich danych, prosimy o kierowanie zapytań do:

.

SekretariatIMPEL
Email: info@impel.eu
Adres: Chemin des deux maisons 73, box 3
1200, Bruksela
Belgia

.

Subscribe to our newsletter