IMPEL Logo

Osiąganie lepszego przestrzegania przepisów w sektorze rolnym poprzez tworzenie sieci i współpracę partnerską inspektoratów ochrony środowiska i rolnictwa

2013 - 2013

Zakończono

Opis projektu i cele

Komisja Europejska wskazała ten obszar projektu jako priorytetowy dla IMPEL. Komisja podkreśliła, że poziom zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną (zanieczyszczenie rozproszone i nielegalne pobory) i Dyrektywą Azotanową jest niski oraz że zidentyfikowano lukę pomiędzy inspektoratami środowiskowymi i rolnymi. W rezultacie chcieliby oni widzieć wzmocnioną sieć różnych agencji regulacyjnych, aby osiągnąć wyższy poziom zgodności w sektorze rolniczym, wymianę istotnych informacji i aktualnych najlepszych praktyk w odniesieniu do zanieczyszczeń rozproszonych i kontroli azotanów.

W ramach tego projektu eksperci ds. regulacji z inspektoratów ochrony środowiska i inspektoratów rolnych spotkali się w celu poprawy poziomu zgodności w sektorze rolnym, a zwłaszcza w obszarach zanieczyszczeń rozproszonych (RDW) i kontroli azotanów.

 

Number: 2013/16 – Status: Zakończono – Period: 2013 - 2013 – Topic: Woda i ziemia - Tags:

Subscribe to our newsletter