IMPEL Logo

Mini-konferencja Big Data

2017

Zakończono

Opis i cele projektu

W różnych inicjatywach przeglądu IMPEL (IRIs) stwierdzono, że wiele organizacji ma problemy z posiadanymi danymi dotyczącymi obiektów podlegających regulacji i środowiska. Niniejsza konferencja będzie próbą podzielenia się najlepszymi praktykami i potencjalnymi rozwiązaniami, które można zastosować, aby zmaksymalizować wartość posiadanych danych.

Number: 2017/20 – Status: Zakończono – Period: 2017 – Topic: Narzędzia i podejścia przekrojowe - Tags:

Subscribe to our newsletter