IMPEL Logo

Zwiększenie liczby członków IMPEL

2019

Na bieżąco

Opis projektu i cele

Opracowane materiały informacyjne, przeprowadzone warsztaty i seminaria dotyczące najlepszych praktyk czynią z IMPEL wiodącą sieć dla praktyków sektora publicznego w zakresie prawa ochrony środowiska w Europie. Niemniej jednak obecnie istnieją problemy związane z uczciwością, reprezentacją i przenikaniem do sieci IMPEL’istniejącego profilu członkowskiego.

Niniejszy projekt ma na celu określenie zaleceń mających na celu wzmocnienie wszystkich aspektów członkostwa oraz potencjalną zmianę istniejących zasad i statutu członkostwa, jak również zwiększenie liczby członków.

Oczekiwane rezultaty:

.
  • Raport z propozycjami dla Zgromadzenia Ogólnego w Helsinkach.

Number: 2019/22 – Status: Na bieżąco – Period: 2019 – Topic: Narzędzia i podejścia przekrojowe - Tags:

Subscribe to our newsletter