IMPEL Logo

Budowanie potencjału i szkolenia

2019 - 2021

Zakończono

Opis projektu i cele

W ciągu ostatnich kilku lat IMPEL i Komisja Europejska wydały swoje stanowiska dotyczące budowania potencjału, w związku z czym różne projekty IMPEL podejmują obecnie inicjatywę rozwijania swoich pomysłów na wspieranie członków organizacji we wdrażaniu dostarczanych przez nich produktów.

W niniejszym projekcie przedstawiono cele, które mają zostać zrealizowane w ramach projektu.

Ten projekt ma na celu opracowanie, poprzez bardziej spójne, nadrzędne i zintegrowane podejście, wieloletniej strategii i wieloletniego programu prac, które lepiej połączą potrzeby członków IMPEL i innych kluczowych podmiotów w łańcuchu zgodności.

.

 Oczekiwane rezultaty:

.
  • Propozycja wieloletniego programu prac na lata 2021 – 2026.
  • Wieloletnia strategia.
  • Raport / opracowanie jak utworzyć Centrum Wiedzy i Innowacji.
  • Raport, który opisuje zestaw narzędzi.
  • Sprawozdania z konferencji, w których opisano informacje zwrotne i wkład wniesiony przez członków sieci IMPEL.

Powiązane pliki/informacje

Number: 2019/23 – Status: Zakończono – Period: 2019 - 2021 – Topic: Narzędzia i podejścia przekrojowe - Tags:

Subscribe to our newsletter