IMPEL Logo

Wybór odpowiednich interwencji, faza 3

2014 - 2014

Zakończono

Opis projektu i cele

W celu poprawy skuteczności Inspektoratów Ochrony Środowiska’wdrażania dorobku prawnego w zakresie ochrony środowiska, niniejszy projekt ma na celu dostarczenie członkom IMPEL zestawu narzędzi do wyboru interwencji, w zależności od okoliczności. Narzędzie zostało opracowane i przetestowane w fazie 1 i 2 projektu. Podczas fazy 3 zostaną wprowadzone ulepszenia do narzędzia modelowania iDEPEND, zostanie zidentyfikowana strona przyjmująca, a korzyści płynące z modelowania zależności i zestawu narzędzi zostaną szerzej zakomunikowane.

W 7.

W 7 Programie Działań na rzecz Środowiska (7 EAP) kluczowym wątkiem jest skuteczne wdrażanie przepisów dotyczących ochrony środowiska. W 2012 roku KE wydała komunikat w sprawie poprawy realizacji działań na rzecz środowiska (COM (2012) 95), w którym podkreśla wykorzystanie komplementarnych podejść do kontroli. W pierwszej fazie tego projektu (2012) wprowadzono koncepcję modelu, czyli mapy drogowej, która ma pomóc w wyborze komplementarnych podejść. W drugiej fazie tego projektu (2013) opracowano i przetestowano zestaw narzędzi umożliwiający praktykom i decydentom wybór właściwej kombinacji interwencji, w zależności od okoliczności, w celu osiągnięcia wyników lub celów środowiskowych. Obejmowało to wykorzystanie narzędzia do modelowania zależności o nazwie iDEPEND. iDEPEND pozwala użytkownikom określić cele (lub wyniki) oraz zebrać, zmapować i przetestować czynniki, od których cele (lub wyniki) zależą (zależności). W ramach projektu opracowano wskazówki, jak używać modelowania zależności, aby pomóc w wyborze odpowiednich interwencji.

Głównymi działaniami tej fazy (3) projektu będzie:

.
  1. Dostarczenie narzędzia do modelowania zależności opartego na iDEPEND i odzwierciedlającego testy użytkowników przeprowadzone w fazie 2.
  2. Zapewnić wskazówki dotyczące wyboru interwencji przy użyciu iDEPEND opracowanego w fazie 2.
  3. .
  4. Utworzenie strony internetowej i/lub portalu, który będzie zawierał: iDEPEND; bibliotekę interwencji; oraz informacje / dowody na temat stosowania interwencji.
  5. Przekazanie i promowanie zestawu narzędzi członkom IMPEL i innym użytkownikom.

Powiązane pliki/informacje

 

 

.

Number: 2014/12 – Status: Zakończono – Period: 2014 - 2014 – Topic: Narzędzia i podejścia przekrojowe - Tags:

Subscribe to our newsletter