IMPEL Logo

Program parasolowy na wypadek zagrożenia klimatycznego

2021

Na bieżąco

Opis projektu i cele

Ogłoszenie zagrożenia klimatycznego (jak również rosnąca świadomość wpływu plastiku, spadku różnorodności biologicznej, a teraz wpływów globalnej pandemii & potencjalnej zielonej odnowy) mają głęboki wpływ na politykę, jak regulujemy i na tych, których regulujemy.  Presja, aby przyczynić się do redukcji gazów cieplarnianych, redukcji emisji dwutlenku węgla lub wspierania zielonej odnowy jest coraz większa, ale niewiele organów regulacyjnych ma odpowiednie narzędzia, aby rozpocząć rozwiązywanie tych problemów.  Ten program ma nadzieję rozwiązać te problemy poprzez projektowanie narzędzi i podejść, które organy regulacyjne mogą wykorzystać do sprostania tym pojawiającym się wyzwaniom. Proponuje się ustanowienie programu prac, który obejmie okres 2021-2024.

Prace będą zorganizowane w sześciu początkowych tematach, chociaż wiele z tych obszarów jest wzajemnie powiązanych, więc rozróżnienie jest nieco arbitralne.

  1. Zielona transformacja;
  2. Regulatorzy jako wzorce;
  3. Praca partnerska;
  4. Ramy regulacyjne;
  5. Technologia; oraz
  6. Podejścia
.

Number: 2021/17 – Status: Na bieżąco – Period: 2021 – Topic: Narzędzia i podejścia przekrojowe - Tags:

Subscribe to our newsletter