IMPEL Logo

Porównanie metodologii stosowanych przy obliczaniu środowiskowej grzywny administracyjnej

2007

Zakończono

Opis projektu i cele

Administracyjne kary pieniężne są dostępne w prawie wszystkich krajach, które udzieliły odpowiedzi. Biorąc pod uwagę fakt, że rozwój i obecny status odpowiednich administracyjnych ram prawnych różni się znacząco w poszczególnych państwach członkowskich UE, administracyjne kary pieniężne są stosowane z różnymi przesłankami i metodami.

W ramach tego projektu zbadano metodologie stosowane przez państwa członkowskie do obliczania wysokości grzywien.

Duża różnorodność czynników jest brana pod uwagę przy obliczaniu zmiennych administracyjnych kar pieniężnych. Niektóre z nich są stosowane w prawie wszystkich państwach członkowskich, ponieważ są one uważane za najbardziej kluczowe i reprezentatywne dla wyceny przestępstwa środowiskowego.

 

.

Number: 2007/17 – Status: Zakończono – Period: 2007 – Topic: Narzędzia i podejścia przekrojowe - Tags:

Subscribe to our newsletter