IMPEL Logo

Kryteria oceny szkód w środowisku (CAED)

2019

Na bieżąco

Opis i cele projektu

Projekt ma na celu zdefiniowanie kryteriów oceny szkód środowiskowych i bezpośredniego zagrożenia szkodami oraz zbudowanie możliwości technicznych i proceduralnych w zakresie badania spraw i określania przesłanek i dowodów szkód środowiskowych i zagrożenia szkodami w ramach dyrektywy o odpowiedzialności za środowisko, spowodowanych przez incydenty środowiskowe, naruszenia, czyny ekokryminalne.

. Najwyższym celem projektu jest opracowanie przewodnika dowodzącego kryteriów oceny szkód w środowisku i bezpośredniego zagrożenia szkodą w ramach krajowego ustawodawstwa ELD państw członkowskich, w oparciu o parametry referencyjne odnoszące się do ‘dowodów’ oraz do ‘wskazówek’ dotyczących szkód w środowisku lub bezpośredniego zagrożenia szkodą.

.

Celem 2019 projektu CAED było określenie, zarówno z regulacyjnego, praktycznego, jak i technologicznego punktu widzenia, sposobu wykrywania, identyfikacji i oceny wskazówek i dowodów szkód w środowisku i zagrożeń szkodami. Dokonano tego poprzez analizę zbioru praktyk ustalania 32 ‘przypadków ELD’ i ‘przypadków nieELD’ w państwach członkowskich w celu określenia kryteriów oceny szkód w środowisku i bezpośredniego zagrożenia szkodami w środowisku. Wreszcie, poniższe sprawozdanie zawiera ocenę wytycznych dostarczonych przez niektóre jurysdykcje, ze szczególnym uwzględnieniem części związanych z określeniem szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu.

Celem projektu 2020 CAED było opracowanie poniższego praktycznego przewodnika zawierającego praktyczne narzędzia i nową metodologię określania tropów szkody środowiskowej, której istnienie stanowi racjonalny dowód dla dalszego dochodzenia i oceny przypadków kandydujących do szkody środowiskowej w ramach ELD.

.

Przedsięwzięcie 2021’Oczekiwane rezultaty to:

.
  • Zidentyfikowanie wskaźników i indeksów oraz określenie schematów decyzyjnych dla określenia tropów szkody w środowisku
  • .
  • Wzmocnienie wdrożenia ELD w państwach członkowskich poprzez określenie kryteriów i dalszy rozwój praktycznych narzędzi do oceny szkód w środowisku i bezpośredniego zagrożenia szkodą
  • .

Number: 2021/15, 2020/24, 2019/18, 2022(VIII) WG3 – Status: Na bieżąco – Period: 2019 – Topic: Narzędzia i podejścia przekrojowe - Tags:

Subscribe to our newsletter