IMPEL Logo

Opracowanie łatwego i elastycznego narzędzia oceny ryzyka jako elementu planowania kontroli środowiskowych związanych z europejskim prawem ochrony środowiska i RMCEI (easyTools)

2010 - 2011

Zakończono

Opis projektu i cele

Faza I

Kluczowym zagadnieniem “Zalecenia w sprawie minimalnych kryteriów kontroli środowiskowych” (RMCEI) oraz “Poradnika krok po kroku do planowania kontroli środowiskowych” jest ustalanie priorytetów kontroli środowiskowych. Zasadniczą częścią tego ustalania priorytetów jest ocena prawdopodobieństwa wystąpienia zakłóceń w środowisku spowodowanych działalnością przemysłową lub porównywalną. Te oceny ryzyka odgrywają również kluczową rolę w planowaniu kontroli zgodnie z dyrektywą Seveso II i dyrektywą o emisjach przemysłowych (IED).

.

Dostępność podstawowych danych do kwantyfikacji kryteriów ryzyka różni się znacznie w poszczególnych krajach członkowskich UE. Już to oznacza, że istniejące narzędzia oceny ryzyka, które wymagają określonego stałego zestawu danych, nie spełniają potrzeb większości krajów członkowskich. W konsekwencji prawie każdy właściwy organ kontroli potrzebuje własnego, specyficznego narzędzia oceny ryzyka. W oparciu o te wnioski celem tego projektu jest opracowanie elastycznego i przyjaznego dla użytkownika programu do oceny ryzyka środowiskowego w ramach planowania inspekcji jako zaawansowanego interaktywnego narzędzia informatycznego z Internetu.

Faza II

Głównymi założeniami i celami drugiej fazy projektu było wytworzenie:

.
  • Kompilacja ocenionych kryteriów ryzyka, ich wartości i praktyczności w procesie planowania inspekcji;
  • Elastyczny i przyjazny dla użytkownika program do oceny ryzyka w ramach planowania kontroli środowiskowych jako zaawansowane interaktywne narzędzie informatyczne z Internetu dostępne ze strony głównej IMPEL;
  • Raport końcowy i poradnik oceny ryzyka.

Opracował elastyczny i przyjazny dla użytkownika program do oceny ryzyka w ramach planowania kontroli środowiskowych jako aplikacja z internetu. Narzędzie do oceny ryzyka będzie częścią “cyklu planowania” opisanego w “Step by step guidance book for planning of environmental inspection” opracowanym w ramach projektu “Doing The Right Things” (DTRT). Będzie on uwzględniał potrzeby krajów członkowskich sieci IMPEL, jak również wymagania europejskiego prawa ochrony środowiska, takie jak nadchodząca dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (IED) i będzie powiązany z zaleceniem w sprawie minimalnych kryteriów kontroli środowiskowych (RMCEI). Będzie on oparty na wynikach oceny narzędzi oceny ryzyka stosowanych obecnie w krajach członkowskich sieci IMPEL. Zostanie również przeprowadzona ocena kryteriów ryzyka stosowanych do tej pory oraz kryteriów wymienionych we wniosku IED. Zostanie to dokonane w świetle oceny przez IMPEL wniosku dotyczącego przekształcenia IPPC oraz wkładu IMPEL w dalszy rozwój RMCEI w celu uczynienia ich bardziej praktycznymi.

Powiązane pliki/informacje

 

 

Number: 2010/06 - 2011/05 – Status: Zakończono – Period: 2010 - 2011 – Topic: Narzędzia i podejścia przekrojowe - Tags:

Subscribe to our newsletter