IMPEL Logo

Właściwe działania w zakresie wydawania zezwoleń środowiskowych

2016 - 2018

Zakończono

Opis projektu i cele

Cykl kontroli środowiskowych (EIC) opisuje krok po kroku, jak należy planować kontrole środowiskowe i co należy brać pod uwagę podczas ich przeprowadzania. EIC jest również wykorzystywany przez IMPEL jako ramy, na których mogą się zaczepić inne inicjatywy kontrolne IMPEL, aby stworzyć lepszą spójność między opracowywanymi narzędziami. Chociaż w Europie istnieje wiele doświadczeń w zakresie wydawania pozwoleń środowiskowych, sama procedura nigdy nie została opisana w formie wytycznych krok po kroku. W rezultacie nie ma równych szans w zakresie procedur wydawania pozwoleń środowiskowych, nie ma wytycznych dla nowych urzędników wydających pozwolenia i jest mniejsza spójność między inicjatywami IMPEL dotyczącymi pozwoleń.

Propozycja tego 3-letniego projektu polega na: 1) zebranie i porównanie procedur, które są stosowane w
Europie w tej chwili i sprecyzowanie potrzeb, 2) na podstawie tych informacji zespół projektowy opracuje wytyczne, które są wystarczająco elastyczne, aby dostosować się do organów w Europie podczas wydawania pozwoleń na IED, 3) zorganizowanie sesji szkoleniowych na temat pozwoleń na IED i zidentyfikowanie luk w narzędziach i metodologii wydawania pozwoleń, aby można było zainicjować nowe projekty IMPEL.

Doing the right things for environmental permitting przyjrzy się bliżej relacji między pozwoleniami a inspekcją, zidentyfikuje ciekawe studia przypadków i najlepsze praktyki w Europie oraz wskaże i opisze kroki, które mogłyby być stosowane w procedurach wydawania pozwoleń.

Końcowym efektem prac są wskazówki dotyczące wydawania pozwoleń krok po kroku, dobrze wyszkoleni urzędnicy wydający pozwolenia oraz identyfikacja nowych inicjatyw IMPEL w zakresie projektów dotyczących wydawania pozwoleń.

Doing the right things for Permitting przyjrzy się bliżej relacji między wydawaniem pozwoleń a kontrolą, zidentyfikuje ciekawe studia przypadków i najlepsze praktyki w Europie oraz zidentyfikuje i opisze kroki, które mogłyby być stosowane w procedurach wydawania pozwoleń i kontroli.

Przywołane pliki/informacje

 

 

.

Number: 2016/23 - 2017/21 - 2018/17 – Status: Zakończono – Period: 2016 - 2018 – Topic: Przemysł i powietrze - Tags:

Subscribe to our newsletter