IMPEL Logo

Właściwe postępowanie w przypadku kontroli przemieszczania odpadów

2011 - 2012

Zakończono

Opis projektu i cele

W ramach niniejszego projektu IMPEL bada się przydatność metodologii Doing the Right Thing (DTRT) w kontrolach przemieszczania odpadów. Celem jest opracowanie praktycznego narzędzia, opartego na wytycznych DTRT, które może pomóc w usprawnieniu organizacji kontroli przemieszczania odpadów przez właściwe organy w państwach członkowskich IMPEL. Trzy właściwe organy z różnych państw członkowskich IMPEL zastosują wytyczne DTRT dotyczące kontroli przemieszczania odpadów i sprawdzą, w jaki sposób DTRT może wspomóc organizację tych kontroli. Przez organizację rozumie się wszystkie poszczególne etapy planowania, przeprowadzania i oceny kontroli opisane w cyklu kontroli środowiskowych DTRT. Testy zostaną przeprowadzone z uwzględnieniem wniosków i zaleceń z badania dotyczącego szczególnych wymagań w zakresie kontroli przemieszczania odpadów. Wyniki fazy testowej zostaną przedyskutowane i wykorzystane do opracowania narzędzia doradczego, opartego na Wytycznych DTRT, odpowiedniego dla specyficznego obszaru organizacji kontroli przemieszczania odpadów.

Przywołane pliki/informacje

 

.

Number: 2011/17 - 2012/14 – Status: Zakończono – Period: 2011 - 2012 – Topic: Odpady i TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter