IMPEL Logo

Metodologia robienia właściwych rzeczy

2006 - 2009

Zakończono

Opis i cele projektu

Faza I. Program porównawczy dotyczący ustalania priorytetów kontroli w zakresie ochrony środowiska

Ogólnym celem programu porównawczego jest uzyskanie pełnego obrazu tego, jak różne państwa członkowskie przeprowadzają kontrole i jak wymieniają między sobą doświadczenia. Innym celem jest wymiana informacji przez inspektorów UE i prowadzenie dyskusji na temat sposobów przeprowadzania kontroli w celu egzekwowania przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wymiana informacji będzie promować współpracę transgraniczną, jak również wzajemne zrozumienie pomiędzy krajami. Celem tego projektu było zbadanie i przeanalizowanie podobieństw i różnic w podejściu do ustalania priorytetów kontroli środowiskowych przez organy kontrolne w państwach członkowskich IMPEL, zdobycie wiedzy na temat sposobu, w jaki organy kontrolne w państwach członkowskich IMPEL traktują “opcje” w swoich planach i programach kontroli oraz promowanie dostępności praktycznych informacji na temat sytuacji środowiskowej i skuteczności procesu kształtowania polityki dla decydentów.

Faza II. Poradnik krok po kroku dla planowania inspekcji środowiskowych

W 2006 roku Holandia prowadziła program porównawczy IMPEL Doing the right things I. Jednym z głównych celów tego projektu było zbadanie, w jaki sposób organy kontrolne ustalają priorytety w odniesieniu do swoich zadań i działań, co jest jednym z kluczowych kroków w tworzeniu planów kontroli. Ważnym zaleceniem tego projektu było opracowanie praktycznego przewodnika na temat planowania kontroli w zakresie ochrony środowiska, który byłby wystarczająco elastyczny, aby uwzględnić różne potrzeby organów kontrolnych w krajach członkowskich sieci IMPEL, a jednocześnie umożliwiłby im spełnienie wymogów RMCEI.

Faza III. Wdrożenie poradnika krok po kroku do planowania kontroli środowiskowych

Głównym celem tego projektu, realizowanego w latach 2008 i 2009, było ułatwienie, wspieranie i promowanie wdrażania metodologii Doing the right things, z wykorzystaniem książki z wytycznymi krok po kroku. W warsztatach i szkoleniach uczestniczyli praktycy z 24 krajów członkowskich IMPEL. Wszystkie cele zostały zrealizowane poprzez produkty opisane w głównym raporcie. Wynikające z tego wnioski doprowadziły do sformułowania zaleceń dotyczących przyszłych prac IMPEL i działań następczych.

Podczas realizacji projektu wyciągnięto przydatne wnioski, które zostały przedstawione w niniejszym dokumencie.

 

Number: 2006/19 - 2007/11 - 2008/02 – Status: Zakończono – Period: 2006 - 2009 – Topic: Narzędzia i podejścia przekrojowe - Tags:

Subscribe to our newsletter