IMPEL Logo

Handel emisjami

2004 - 2007

Zakończono

Opis projektu i cele

Celem pracy nad handlem emisjami (faza I – III), było zebranie różnych regulatorów i organów zaangażowanych we wdrażanie i zrozumienie wszelkich różnic w podejściu i wszelkich skutków, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie systemu. W miarę możliwości powinno to doprowadzić do harmonizacji praktyk operacyjnych, a tym samym do harmonizacji działania systemu.

Number: 2004/11 - 2006/13 - 2007/09 – Status: Zakończono – Period: 2004 - 2007 – Topic: Przemysł i powietrze - Tags:

Subscribe to our newsletter