IMPEL Logo

Projekty dotyczące efektywności energetycznej

2002 - 2012

Zakończono

Opis projektu i cele

IMPEL prowadził serię projektów związanych z efektywnością energetyczną.

Efektywność energetyczna w wydawaniu pozwoleń i inspekcji (2010 – 2012)

Energia jest priorytetowym zagadnieniem w Unii Europejskiej. Pakiet klimatyczno-energetyczny UE przewiduje wzrost efektywności energetycznej o 20% i redukcję gazów cieplarnianych o 20% do 2020 roku. Od czasu prowadzonego przez Finlandię w latach 2002/2003 projektu IMPEL dotyczącego efektywności energetycznej, bieżąca ocena wykazała, że nastąpiły jedynie niewielkie zmiany w uwzględnianiu kwestii efektywności energetycznej w procedurach wydawania pozwoleń i nadzoru. W ramach projektu zidentyfikowano 7 głównych wyzwań dotyczących efektywności energetycznej:

  .
 1. W dyrektywie IPPC nie jest określone, w jaki sposób należy odnieść się do kwestii efektywności energetycznej
 2. .
 3. Informacje dotyczące efektywności energetycznej w sektorowych dokumentach BREF nie są wystarczająco konkretne i precyzyjne. Horyzontalny dokument BREF dotyczący efektywności energetycznej jest złożony i nie został wykorzystany
 4. .
 5. W organach i przedsiębiorstwach brakuje specjalistycznej wiedzy technicznej
 6. .
 7. Brak jest współpracy między organami ds. energii i środowiska lub jest ona sporadyczna
 8. .
 9. W państwach członkowskich nie ma ogólnego podejścia do kwestii efektywności energetycznej w ramach rewizji pozwoleń
 10. .
 11. Istnieją problemy z określeniem granic systemu
 12. .
 13. Nie ma jasnego wpływu innych instrumentów, takich jak dobrowolne porozumienia, systemy zarządzania energią, systemy podatkowe i systemy ETS na efektywność energetyczną instalacji.

Efektywność energetyczna w pozwoleniach środowiskowych (2002)

  • zbadanie różnych opinii na temat tego, jak efektywność energetyczna może być regulowana w pozwoleniach IPPC;
   zbadanie, jak efektywność energetyczna jest traktowana w istniejących dokumentach, BREFach i dobrowolnych systemach zarządzania środowiskiem;
  • .
  • zbadanie, w jaki sposób dobrowolne systemy zarządzania środowiskiem i umowy o oszczędzaniu energii mogą być powiązane z obowiązkami prawnymi w pozwoleniach środowiskowych;
  • .
  • zbadanie współpracy między administracją środowiskową i energetyczną w zakresie wdrażania dyrektywy IPPC; oraz
  • .
  • zbadanie roli władz w ocenie efektywności energetycznej w zastosowaniach i pozwoleniach środowiskowych dla dużych instalacji.

  W projekcie znaleziono dobre praktyki w odniesieniu do głównych celów. Niektóre z kwestii, które zostały poruszone to praktyczne wytyczne w celu wyjaśnienia i zdefiniowania efektywności energetycznej, wymiana informacji pomiędzy operatorem a władzami w celu stworzenia dobrych wniosków o pozwolenie, konkretne przykłady mniej lub bardziej wiążących warunków pozwolenia, wykorzystanie BREF i samokontrola pod warunkiem, że inspektor może wpłynąć na praktyki monitorowania operatora.

   

Number: 2002/02 - 2010/05 - 2011/06 - 2012/04 – Status: Zakończono – Period: 2002 - 2012 – Topic: Przemysł i powietrze - Tags:

Subscribe to our newsletter