IMPEL Logo

Działania wykonawcze

2015 - 2018

Zakończono

Opis i cele projektu

Projekt Enforcement Actions został utworzony z następujących powodów:

  • Właściwe organy wyraziły potrzebę sformalizowanych ram projektu w celu zintegrowania kontroli egzekucyjnych w ich własnych krajach;
  • Współpraca międzynarodowa ma zasadnicze znaczenie dla rozwiązywania międzynarodowych problemów środowiskowych;oraz
  • Sieć egzekutorów w terenie musi być utrzymana i rozszerzona, aby objąć wszystkie państwa członkowskie w celu zapewnienia skutecznego systemu kontroli.

Seria projektów Enforcement Actions od pewnego czasu stanowi podstawę praktycznej działalności klastra IMPEL-TFS. Wyniki i dane dostarczane w ramach projektu są postrzegane jako bardzo ważne przez Komisję Europejską i zostały wykorzystane w jej ostatniej ocenie wpływu dotyczącej zmiany rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów (660/2014). UNEP również wykorzystał dane i wskazówki do informowania o swojej pracy i sporządzania sprawozdań. Interpol również opierał się na projekcie w celu realizacji swoich działań.

Celem projektu jest:

  • Pracować na rzecz odpowiedniego poziomu kontroli we wszystkich państwach członkowskich oraz spójnego poziomu egzekwowania przepisów we wszystkich punktach wyjścia z UE
  • Promować kontrole na miejscu w punktach załadunku i zachęcać do podejścia do kontroli "od kołyski do grobu" w celu zminimalizowania nielegalnego przemieszczania
  • Weryfikować przeznaczenie odpadów oraz ich przetwarzanie w miejscu przeznaczenia w Europie lub poza nią;
  • Zapewnić łatwo dostępny europejski projekt egzekwowania przepisów dla wszystkich współpracujących ze sobą, a także z innymi organami regulacyjnymi, np.g. Policją i służbami celnymi;
  • Wykrywanie nielegalnych przemieszczeń i odstraszanie od przyszłych przemieszczeń poprzez skuteczną komunikację i wskazówki;
  • Ułatwianie procedur odbioru po dokonaniu nielegalnego przemieszczenia oraz,
  • Demonstrowanie, że państwa członkowskie poważnie traktują egzekwowanie WSR.

Powiązane pliki/informacje

 

 

.

Number: 2015/05 - 2016/04 - 2017/05 - 2018/04 – Status: Zakończono – Period: 2015 - 2018 – Topic: Odpady i TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter