IMPEL Logo

Konferencja Sieci Egzekwowania Prawa Ochrony Środowiska

2017

Zakończono

Opis projektu i cele

Budując na rozmachu wygenerowanym przez bardzo udaną konferencję 2016 Networks Conference, która odbyła się w Utrechcie 12-13 maja , niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia określa plan pójścia dalej w rozwoju partnerstw ustanowionych z sieciami sędziów (EU FJE), prokuratorów (ENPE) i policji (ENVI CrimeNet).

Ma ona na celu:
1. Dalszy rozwój powiązań i partnerstwa z kluczowymi podmiotami łańcucha zgodności oraz,
2. Skupienie się na dwóch "problematycznych" obszarach tematycznych dla studium przypadku i współpracy: odpady i ochrona przyrody.

Propozycja tej konferencji skupiłaby się następnie na problematycznym wyzwaniu wdrażania i egzekwowania przepisów dotyczących odpadów i ochrony przyrody. Konferencja pogłębiłaby te tematy poprzez przeprowadzenie wielu praktycznych warsztatów ze studiami przypadków. Celem jest zwrócenie uwagi na studia przypadków dobrej współpracy i najlepszych praktyk pomiędzy organami wydającymi zezwolenia / inspektorami, prokuratorami, sędziami i policjantami. Zaprezentujemy wyciągnięte wnioski i studia przypadków, gdzie sprawy mogły potoczyć się lepiej, jak również to, co wszyscy możemy zrobić, aby poprawić ochronę środowiska. Szczególny nacisk w sesjach konferencji powinien być położony na powiązania i komunikację pomiędzy każdą częścią łańcucha.

Na poziomie ogólnym, lepsza, bardziej dogłębna współpraca pomiędzy sieciami jest wyraźnym celem i dążeniem, poprzez bycie lepszym w komunikowaniu się ze sobą i współpracy na bardziej zorganizowanych podstawach z dodatkową możliwością, że przyszłe wspólne projekty mogłyby być realizowane bardziej regularnie.

Related files/information

 

 

.

Number: 2017/25 – Status: Zakończono – Period: 2017 – Topic: Narzędzia i podejścia przekrojowe - Tags: enforcement

Subscribe to our newsletter