IMPEL Logo

Reagowanie na incydenty środowiskowe i sytuacje kryzysowe

2018

Zakończono

Opis projektu i cele

Istnieje wiele krajowych praw i regulacji wymagających od operatorów wprowadzenia planów i ustaleń mających na celu zapobieganie, reagowanie i naprawianie szkód środowiskowych w wyniku zdarzeń naturalnych i technologicznych. Agencje ochrony środowiska również działają w oparciu o różne obowiązki i wymagania, aby pomóc operatorom w zapobieganiu incydentom, a także w planowaniu i realizacji reakcji na incydenty i sytuacje awaryjne. Ta różnorodność obowiązków i wymogów prawdopodobnie doprowadziła do niespójnych ustaleń dotyczących zapobiegania i reagowania na incydenty środowiskowe. Oczekiwane rezultaty:

  • Badanie dokumentacji dotyczącej ustaleń w zakresie reagowania na incydenty środowiskowe i sytuacje kryzysowe w wybranych EPA w UE i poza nią w celu zidentyfikowania obecnego zakresu praktyk i głównych składników obecnych ustaleń.
  • Opracowanie prostego kwestionariusza określającego, jakie ustalenia dotyczące reagowania na incydenty i sytuacje kryzysowe są już stosowane w EPA w Europie i poza nią.
  • Raport studiów przypadków najlepszych praktyk oraz wskazówki oparte na podstawowych komponentach, do rozpowszechniania w różnych formatach w EPAs UE, aby zachęcić i poinformować o najlepszych praktykach. Identyfikacja możliwości bezpośredniej komunikacji ustaleń projektu i wskazówek dotyczących najlepszych praktyk dla zebranych przedstawicieli EPA.

Number: 2018/19 - 2019/19 – Status: Zakończono – Period: 2018 – Topic: Narzędzia i podejścia przekrojowe - Tags:

Subscribe to our newsletter