IMPEL Logo

Kontrole środowiskowe instalacji przemysłowych zgodnie z dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych (IED)

2012 - 2013

Zakończono

Opis projektu i cele

Celem tego projektu było zorganizowanie wymiany informacji dotyczących najlepszych praktyk w zakresie wdrażania artykułu 23 i innych artykułów IED dotyczących kontroli. Biorąc pod uwagę opracowane już przez IMPEL wytyczne dotyczące planowania kontroli i oceny ryzyka, a także wymagania dyrektywy IED, opracowano interaktywny poradnik dotyczący kontroli IED.

.

Niniejszy poradnik ma na celu pomóc praktykom w odpowiedzi na podstawowe pytania, z którymi musi się zmierzyć każdy organ kontrolny przy wdrażaniu IED do ram kontroli i cyklu kontroli (IMPEL). Podczas projektu IED Inspections obowiązki inspekcji IED zostały dostosowane do cyklu inspekcji, jak również cykl inspekcji został dostosowany do technicznych i prawnych warunków IED. W rezultacie wytyczne zapewniają wspólne zrozumienie technicznych i prawnych terminów inspekcji stosowanych w IED i pomagają w ustanowieniu równych szans w stosowaniu nowych obowiązków inspekcyjnych IED w krajach członkowskich IMPEL.

W rozdziale 5 wytycznych przedstawiono zbiór wszystkich istotnych artykułów dotyczących kontroli wraz z opisem ich treści i znaczenia, a także link do przewodnika do odpowiedniej części cyklu kontroli.

Number: 2012/06 – Status: Zakończono – Period: 2012 - 2013 – Topic: Przemysł i powietrze - Tags:

Subscribe to our newsletter