IMPEL Logo

Kontrole środowiskowe instalacji przemysłowych zgodnie z dyrektywą o emisjach przemysłowych (IED) - Sporządzanie programów kontroli związanych z IRAM

Zakończono

Opis projektu i cele

W dniu 6 stycznia 2011 r. weszła w życie dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (IED), a jej przepisy wymienione w art. 80 ust. 1 muszą być transponowane do prawa krajowego w ciągu dwóch lat. Dyrektywa IED ustanawia nowe wymogi dotyczące kontroli instalacji przemysłowych, opisane w art. 23 dyrektywy. Obowiązki dotyczące rutynowych kontroli środowiskowych stanowią nowe wyzwanie dla państw członkowskich UE.

Ten projekt opiera się na pracach prowadzonych w sieci IMPEL w poprzednich latach. Proszę zobaczyć projekt IMPEL z 2012 r. dotyczący kontroli IED oraz projekt z 2011 r. o nazwie easyTools. Po tym, jak obowiązki związane z dyrektywą IED stały się jaśniejsze po wdrożeniu w państwach członkowskich (i z pomocą wytycznych opracowanych w ramach projektu IMPEL IED Inspections), w ramach sieci IMPEL pojawiło się poparcie dla dalszej potrzeby opracowania wytycznych i ewentualnego narzędzia informatycznego dla programów kontroli.

.

Number: 2013/08 – Status: Zakończono – Period: – Topic: Przemysł i powietrze - Tags:

Subscribe to our newsletter