IMPEL Logo

Współpraca UE - Afryka

2009 - 2012

Zakończono

Opis i cele projektu

W lutym 2008 roku firma IMPEL podpisała protokół ustaleń (MoU) z Sekretariatem Konwencji Bazylejskiej (SBC). W ramach tego protokołu IMPEL TFS i SBC uzgodniły, że będą współpracować nad komponentem 4 projektu SBC’E-wastes to Africa". Projekt ten, rozpoczęty w 2009 roku, ma na celu wyposażenie Afryki Zachodniej i innych krajów afrykańskich w sprzęt umożliwiający rozwiązanie rosnącego problemu importu e-odpadów z krajów uprzemysłowionych, a tym samym ochronę zdrowia obywateli. Projekt składa się z 4 komponentów:

1) Badanie przepływu e-odpadów do Beninu, Wybrzeża Kości Słoniowej, Ghany, Liberii i Nigerii

2) Krajowa ocena stanu środowiska naturalnego.

2) Krajowa ocena e-odpadów w Beninie, Ghanie i Nigerii

2

3) Badanie społeczno-ekonomiczne dotyczące e-odpadów w Nigerii z możliwością nawiązania międzynarodowej współpracy między afrykańskimi MŚP a europejskimi firmami zajmującymi się recyklingiem. Takie samo badanie zostanie przeprowadzone w Ghanie.

4) Program egzekwowania prawa w odniesieniu do e-odpadów w Nigerii.

4) Program egzekwowania prawa w Beninie, Egipcie, Ghanie, Nigerii i Tunezji prowadzony przez IMPEL, którego celem jest zapobieganie nielegalnemu wywozowi z Europy do Afryki Zachodniej. Program składa się z dwóch warsztatów szkoleniowych w Europie i jednego w każdym z pięciu krajów.

 

Number: 2009/07 - 2010/14 - 2011/20 - 2012/17 – Status: Zakończono – Period: 2009 - 2012 – Topic: Odpady i TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter