IMPEL Logo

Badanie wykorzystania i skuteczności komplementarnych podejść do kontroli środowiskowych w celu zapewnienia zgodności z przepisami

2011 - 2012

Zakończono

Opis projektu i cele

Podejścia uzupełniające stanowią bardzo przydatny wkład do zestawu narzędzi regulatorów w zakresie wdrażania prawa ochrony środowiska i osiągania wyników środowiskowych. Definiuje się je jako działania, które są stosowane oprócz kontroli środowiskowych, aby pomóc w osiągnięciu celów takich jak zgodność. Niektóre przykłady podejść uzupełniających do kontroli środowiskowych to:

  • Dostarczanie porad i wskazówek.
  • Publikowanie tabel ligowych emisji, zgodności itp.
  • Samoocena zgodności przez operatorów.
  • Zaangażowanie w firmy na wyższym szczeblu (np. członek zarządu lub dyrektor), a nie tylko w zakładach.

Aby najskuteczniej stosować podejścia uzupełniające i inspekcje środowiskowe, organy regulacyjne ds. ochrony środowiska powinny wybierać podejścia w zależności od okoliczności, takich jak:

  • Pożądane działania, produkty i wyniki, które w dużej mierze są napędzane przez dany system regulacyjny, jak również wszelkie inne szersze cele regulatora.
  • Bodźce, które motywują regulowane przedsiębiorstwa do przestrzegania przepisów.
  • Rozważenie innych aspektów regulowanej społeczności, takich jak sektor i wielkość.
  • Rozpoznanie postaw i innych elementów behawioralnych społeczności regulowanej.

Używane interwencje powinny również spełniać wymogi “lepszej” lub “inteligentnej” regulacji, a czasami inne organy mogą wymagać kooptacji, aby wywierać wpływ na firmy. W każdym systemie nadal musi istnieć element regulacyjny. Aby pomóc organom regulacyjnym w dokonywaniu wyborów w zakresie stosowanych podejść, niniejszy raport zawiera przykłady uzupełniających się podejść wraz ze schematem blokowym i matrycą, aby pokazać, jak proces może działać.

 

Number: 2011/22 – Status: Zakończono – Period: 2011 - 2012 – Topic: Narzędzia i podejścia przekrojowe - Tags:

Subscribe to our newsletter