IMPEL Logo

Dobre praktyki w zakresie zwalczania zanieczyszczeń azotanami pochodzącymi z gospodarstw rolnych i zagród.

2014 - 2016

Zakończono

Opis projektu i cele

Zanieczyszczenia azotanami pochodzącymi z rolnictwa są kluczowym obszarem, nad którym IMPEL musi pracować ze względu na niski poziom zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną i Dyrektywą Azotanową.

W 2013 roku odbył się projekt sukcesu mający na celu ustanowienie sieci pomiędzy inspektorami rolnymi i środowiskowymi w zakresie zanieczyszczeń rozproszonych i Dyrektywy Azotanowej. Odbyły się dwie wizyty terenowe dotyczące dwóch podstawowych obszarów tematycznych. Członkowie projektu stwierdzili, że chcą kontynuować pracę w tym obszarze poprzez rozwój większej liczby wizyt wymiennych i poprzez opracowanie dokumentu z wytycznymi w celu dzielenia się dobrymi praktykami zidentyfikowanymi w tym obszarze, aby pomóc w realizacji.

Zidentyfikowano cztery kluczowe tematy:

  1. Ukierunkowanie - planowanie, dowody & priorytetyzacja (w tym kryteria szczególnego ryzyka);
  2. Na miejscu - rozwiązania dla rolników, aby pomóc im wdrożyć dyrektywę, w tym, w miarę możliwości, analiza kosztów i korzyści - narzędzia, aby uczynić kontrole bardziej wydajnymi i skutecznymi;
  3. Praca partnerska - wykorzystanie krajobrazu regulacyjnego w celu uzyskania wielu korzyści - zdobycie źródeł finansowania w celu wdrożenia rozwiązań na miejscu;
  4. Rozwój mechanizmów zapewnienia zgodności, aby pomóc uzyskać korzyści dla środowiska.

Zorganizowano kolejne wizyty wymienne na ten temat, a w skrzydłach projektu zespół zebrał wstępny dokument przewodni, który może być rozszerzony i odświeżony wraz z doświadczeniem.

W 2015 i 2016 roku projekt będzie kontynuował rozszerzanie dokumentu przewodniego o kolejne przykłady dobrych praktyk. Po drugie opracuje plan projektu dotyczący ustanowienia internetowej platformy wiki do dzielenia się doświadczeniami. Dokument zawierający wytyczne zostałby następnie przeniesiony do tego narzędzia internetowego, co ma poprawić dostępność zgromadzonej wiedzy. Duńska Agencja Ochrony Środowiska ma pozytywne doświadczenia z tą formą wytycznych dla duńskich gmin.

Powiązane pliki/informacje

 

.

Number: 2014/13 - 2015/12 - 2016/11 – Status: Zakończono – Period: 2014 - 2016 – Topic: Woda i ziemia - Tags:

Subscribe to our newsletter