IMPEL Logo

Dobre praktyki w zakresie wdrażania planu działania UE przeciwko handlowi dziką przyrodą

2018

Na bieżąco

Opis projektu i cele

Wdrożenie Planu działania UE przeciwko handlowi dziką przyrodą wymaga szerokiego wsparcia, nie tylko ze strony instytucji UE, ale także agencji UE – Europolu i Eurojustu –, państw członkowskich i ich odpowiednich agencji, delegacji UE, ambasad państw członkowskich w krajach trzecich.

. Obejmuje to:

.
  • Wymianę rozwiązań dotyczących problemów z wdrażaniem przepisów;
  • Ułatwianie wdrażania i interpretacji dostępnych narzędzi;
  • Przeprowadzanie wspólnych inspekcji;
  • Rozwijanie aplikacji internetowych;
  • Identyfikacja luk w implementacji;
  • Dostarczenie przeglądu podejść w różnych krajach europejskich;
  • Ułatwianie współpracy pomiędzy uczestnikami łańcucha zgodności, również w zakresie definiowania spójnych rozwiązań problemów związanych z wdrażaniem.

Number: 2018/16 - 2019/16 - 2020/18 – Status: Na bieżąco – Period: 2018 – Topic: Ochrona przyrody - Tags:

Subscribe to our newsletter