IMPEL Logo

Sprawozdanie bazowe IED

2015 - 2017

Zakończono

Opis projektu i cele

Sprawozdanie bazowe zostało wprowadzone do prawa europejskiego dopiero kilka lat temu. Niemniej jednak, niektóre państwa członkowskie zdobyły już znaczne doświadczenie w zakresie badań gleby, z dobrze ugruntowanymi procedurami opartymi w niektórych przypadkach na dziesięcioleciach doświadczeń praktycznych.

Celem raportu bazowego IED jest przede wszystkim ocena stanu gleby. .

Poprawa wdrażania raportu bazowego IED oznacza również bardziej efektywne procedury, prowadzące do lepszej wiedzy o stanie gleby przy mniejszej inwestycji w zakresie czasu trwania i kosztów badań. Można to osiągnąć poprzez bardziej zawężone ukierunkowanie prac terenowych.
Zważywszy na zróżnicowany poziom doświadczenia regulacyjnego i praktycznego w tej kwestii wśród państw członkowskich, IMPEL mógłby wykorzystać istniejące doświadczenie w swojej sieci w celu zebrania najlepszych stosowanych praktyk i zidentyfikowania kluczowych czynników reprezentatywności w badaniach gleby, aby pomóc w promowaniu zarówno skutecznego, jak i pragmatycznego podejścia do opracowywania raportów bazowych. Mógłby również zidentyfikować kluczowe wyzwania w zakresie wdrażania i praktycznego egzekwowania, jak również rozwiązania, które zostały już wprowadzone przez praktyków.

. .

Powiązane pliki/informacje

 

 

.

Number: 2015/24 - 2016/10 - 2017/11 – Status: Zakończono – Period: 2015 - 2017 – Topic: Przemysł i powietrze - Tags:

Subscribe to our newsletter