IMPEL Logo

IMPEL - współpraca w Azji

2011 - 2013

Zakończono

Opis i cele projektu

Członkowie Komitetu Sterującego IMPEL TFS co roku uczestniczą w warsztatach Azjatyckiej Sieci Zapobiegania Nielegalnemu Transgranicznemu Przemieszczaniu Odpadów Niebezpiecznych oraz Regionalnej Sieci Egzekwowania Prawa w zakresie Chemikaliów i Odpadów (REN).

Number: 2011/19 - 2012/16 - 2013/21 – Status: Zakończono – Period: 2011 - 2013 – Topic: Odpady i TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter