IMPEL Logo

Konferencja sieci IMPEL w 2018 r.

2018 - 2018

Zakończono

Opis projektu i cele

Po 2 kolejnych latach organizacji konferencji sieci UE (2016 Utrecht i 2017 Oxford), IMPEL uznał potrzebę zorganizowania dedykowanej konferencji na temat pracy, postępu i drogi rozwoju sieci, 5 zespołów eksperckich i ich członków; szczególnie w odniesieniu do inicjatywy Komisji Europejskiej Environmental Compliance Assurance Initiative.

Konferencja ma na celu:

 • Przedstawić stan prac nad operacjonalizacją stanowiska IMPEL /Ambitions Paper on ‘Environmental Compliance Assurance’ (2018)
 • .
 • Zwiększenie (strategicznego) członkostwa w IMPEL
 • .
 • Promowanie i rozpowszechnianie wyników i dorobku IMPEL
 • .
 • Przedyskutowanie i przedstawienie wieloletniego strategicznego programu szkoleń i budowania potencjału obejmującego kluczowe obszary zidentyfikowane jako luki i potrzeby wdrożeniowe
 • .
 • Dyskutowanie skoordynowanych działań w zakresie egzekwowania prawa w całej UE w odniesieniu do różnych tematów
 • .
 • Informowanie i dostosowywanie się do zainteresowanych stron i partnerów strategicznych działających w łańcuchu zgodności
 • .
 • Pokazanie innowacyjnych nowych narzędzi i działań wspierających członków sieci IMPEL w ich pracy i obowiązkach
 • .
 • Ułatwiaj dzielenie się najlepszymi praktykami, studiami przypadków i know-how
 • .

Konferencja zaoferuje również 5 Zespołom Ekspertów możliwość odbycia ich spotkania w czasie konferencji.

Wyniki i rezultaty:

 • Otrzymanie wkładu członków’ dla przedstawionych działań i sposobów na zwiększenie i zapewnienie zgodności środowiskowej.
 • Wzmocnienie profilu IMPEL wśród jej członków, interesariuszy, partnerów i na zewnątrz
 • .
 • Ramy dla wieloletniego programu szkoleń i budowania potencjału, w tym obszary, potrzeby, narzędzia i programy szkoleniowe, finansowanie, zasoby
 • .
 • Propozycje wspólnych działań kontrolnych w całej UE i sposoby ich realizacji
 • .

Powiązane pliki/informacje

 

Number: 2018/21 – Status: Zakończono – Period: 2018 - 2018 – Topic: Narzędzia i podejścia przekrojowe - Tags:

Subscribe to our newsletter