IMPEL Logo

Książka referencyjna IMPEL dla inspekcji środowiskowych

1998 - 1999

Zakończono

Opis projektu i cele

Celem IMPEL Reference Book on Environmental Inspection jest dostarczenie narzędzia inspektorom ochrony środowiska w Unii Europejskiej. Jest ona przeznaczona głównie dla inspektorów terenowych, ale może być również przydatna dla kierownictwa wyższego i średniego szczebla.

Number: 1999/02 – Status: Zakończono – Period: 1998 - 1999 – Topic: Narzędzia i podejścia przekrojowe - Tags:

Subscribe to our newsletter