IMPEL Logo

IMPEL Review Inicjatywa skupiająca się na ochronie przyrody ("Green IRI")

2014

Na bieżąco

Opis i cele projektu

Podążając za ogólną inicjatywą przeglądu IMPEL (IRI), niniejszy projekt ma na celu stworzenie obrazu aktualnej sytuacji w państwie członkowskim lub na pewnym obszarze państwa członkowskiego w odniesieniu do wdrażania i egzekwowania prawodawstwa UE dotyczącego ochrony przyrody; głównie dyrektywy ptasiej i siedliskowej. Rezultatem są zidentyfikowane dobre praktyki i możliwości poprawy.

.

Number: 2013/15 - 2015/16 – Status: Na bieżąco – Period: 2014 – Topic: Ochrona przyrody - Tags:

Subscribe to our newsletter