IMPEL Logo

Spotkania dotyczące najlepszych praktyk IMPEL-TFS NCP

2007

Na bieżąco

Opis projektu i cele

Międzynarodowa współpraca i dostosowanie jest bardzo ważne, jeśli chodzi o egzekwowanie Europejskiego Rozporządzenia w sprawie Przemieszczania Odpadów (WSR) (WE) nr 1013/2006, jak stwierdzono w artykule 50. Poprzednie i bieżące projekty IMPEL-TFS (TransFfrontier Shipments of waste) pokazały, że współpraca właściwych organów jest niezbędna. Deficyt egzekwowania przepisów unijnego rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów pozostaje poważny. Aby poprawić współpracę i dostosowanie egzekwowania przepisów, konieczny jest częsty kontakt między europejskimi organami wykonawczymi. Projekt ten ułatwia wymianę informacji i doświadczeń, studiów przypadków, dyskusji na temat interpretacji i podejścia do inspekcji pomiędzy krajowymi punktami kontaktowymi TFS (NCP’s).

.

Roczne spotkania dotyczące najlepszych praktyk mają na celu:

.
  • wymianę informacji, metod pracy, studiów przypadków i doświadczeń;
  • informowanie uczestników o nowych osiągnięciach;
  • wzmocnienie sieci KPK’s zaangażowanych w egzekwowanie WSR 1013/2006
  • .

Number: 2007/20 - 2009/06 - 2011/14 - 2012/11 - 2013/23 - 2014/02 - 2015/07 - 2016/06 - 2017/04 - 2018/03 - 2019/04 – Status: Na bieżąco – Period: 2007 – Topic: Odpady i TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter