IMPEL Logo

Wdrażanie i egzekwowanie rozporządzenia UE w sprawie drewna

2015 - 2015

Zakończono

Opis projektu i cele

Stan wdrożenia unijnego rozporządzenia w sprawie drewna jest wciąż niezadowalający, co wykazały ostatnie badania przeprowadzone przez Komisję. Wynik badań poparty jest równoległymi analizami organizacji pozarządowych (np. barometr WWF 2014, ClientEarth, Greenpeace). Brak skutecznego i jednolitego wdrożenia i egzekwowania rozporządzenia UE w sprawie drewna jest niepokojący, ponieważ może zagrozić temu instrumentowi i może mieć negatywny wpływ na cały plan działania FLEGT.

Aby zapewnić jednolite i skuteczne wdrożenie unijnego rozporządzenia w sprawie drewna w całej UE, konieczne jest zebranie i porównanie dobrych praktyk w opracowywaniu planów kontroli opartych na ryzyku, współpracy z innymi władzami i organami egzekwowania prawa oraz postępowaniu z uzasadnionymi obawami dostarczonymi przez strony trzecie.

.

Niniejszy projekt ma na celu opracowanie następujących elementów:

.
  • Case study na temat planów kontroli, które ustanowiły właściwe organy w każdym państwie członkowskim;
  • Studium przypadków dotyczące postępowania z uzasadnionymi zastrzeżeniami przedstawionymi przez strony trzecie;
  • Ogólny pogląd na ilość i jakość kontroli.

 

Number: 2015/15 – Status: Zakończono – Period: 2015 - 2015 – Topic: Ochrona przyrody - Tags:

Subscribe to our newsletter