IMPEL Logo

Wdrożenie i wykorzystanie dokumentów BREF

2004

Zakończono

Opis i cele projektu

Głównym celem tego projektu IMPEL było podjęcie wymiany informacji na temat rzeczywistego wykorzystania BREF i wdrażania BAT pomiędzy członkami IMPEL a organami operacyjnymi odpowiedzialnymi w państwach członkowskich za rozpowszechnianie BREF i wdrażanie BAT.

.

Kilka wniosków

  • Struktura informacji na poziomie krajowym i unijnym powinna być bardziej przejrzysta i dostępna dla organów ochrony środowiska i podmiotów przemysłowych.
  • Krajowe wytyczne/praktyki oparte na dokumentach BREF i innych informacjach mogłyby częściowo zastąpić potrzebę tłumaczenia dokumentów BREF.
  • Przemysł powinien brać aktywny udział w opracowywaniu krajowych wytycznych i norm emisji oraz w przygotowywaniu i rewizji dokumentów BREF.
  • Zrzeszenia handlowe również odgrywają kluczową rolę w tym procesie rozpowszechniania informacji.
  • Główne podejścia do oceny BAT to podejście znormalizowane (prawnie wiążące / wiodące normy określone na poziomie krajowym lub regionalnym) lub podejście polegające na przyznawaniu pozwoleń w poszczególnych przypadkach, lub mieszanka tych dwóch podejść.
  • .
  • Wymiana dobrych przykładów na temat procedur przyznawania pozwoleń dla różnych sektorów z pewnością może być pomocna. Oznacza to swobodny dostęp do wytycznych, inicjatyw informacyjnych itp. w celu poprawy poziomu poinformowania władz nie tylko na poziomie krajowym i regionalnym, ale również lokalnym.
  • Internet, warsztaty, spotkania, CD-ROMy, gorąca linia, to najbardziej powszechne narzędzia wykorzystywane do szkolenia autorów pozwoleń i innych interesariuszy.
  • Sieć, która została zbudowana podczas procesu pisania BREF może być wykorzystana jako nieformalne źródło informacji i wsparcia
  • .

 

Number: 2004/12 – Status: Zakończono – Period: 2004 – Topic: Przemysł i powietrze - Tags:

Subscribe to our newsletter