IMPEL Logo

Wyzwanie związane z realizacją 2021 r.

2021

Zakończono

Opis projektu i cele

IMPEL przeprowadził w ostatnich latach kilka podobnych badań, które dostarczyły wielu przydatnych informacji. Sytuacja jednak zmieniła się diametralnie wraz z ogłoszeniem przez wiele krajów stanu zagrożenia klimatycznego, ogromnym wzrostem świadomości na temat tworzyw sztucznych i globalnym spadkiem różnorodności biologicznej. Sytuacja ta została znacznie pogorszona przez trwającą pandemię COVID-19, która znacząco wykoleiła programy regulacyjne i ostatecznie wpłynie na budżety sektora publicznego i finanse tych, od których oczekuje się przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska. Praca ta jest konieczna, aby w pełni zidentyfikować i określić ilościowo te pojawiające się wyzwania i starać się podkreślić możliwości i rozwiązania w celu wsparcia społeczności regulacyjnej. Praca będzie również bezpośrednio informować o tworzeniu Wieloletniego Planu Strategicznego na 2022 r. i dalej.

Pożądanym wynikiem projektu jest dobre zrozumienie pilnych kwestii, tak aby można było znaleźć potencjalne rozwiązania w celu wsparcia społeczności regulacyjnej. Praca będzie również bezpośrednio informować o tworzeniu Wieloletniego Programu Strategicznego na 2022 r. i dalej.

.

Number: 2021/18 – Status: Zakończono – Period: 2021 – Topic: Narzędzia i podejścia przekrojowe - Tags:

Subscribe to our newsletter