IMPEL Logo

Wdrożenie narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji iDepend

2015 - 2015

Zakończono

Opis i cele projektu

Złożony i współzależny charakter środowiska, biznesu i regulacji oznacza, że konwencjonalne metody analizy zagrożeń dla środowiska i wyboru odpowiednich "środków zaradczych", czyli "interwencji", mogą nie być skuteczne.

Projekt Choosing Appropriate Interventions opracował praktyczne narzędzie dla regulatorów, inspektoratów i inspektorów, aby pomóc im dokonać właściwego wyboru interwencji oraz podzielić się dobrymi praktykami i doświadczeniami.

W 2013 r. w ramach projektu zidentyfikowano internetowe (web-based) narzędzie wsparcia decyzyjnego o nazwie iDepend, aby pomóc praktykom w wyborze, stosowaniu i ocenie interwencji. Następnie współpracował z właścicielami narzędzia, firmą Cambrensis, w celu opracowania "pakietu" funkcji dla członków IMPEL - "IMPEL iDepend".

Narzędzie to może pomóc praktykom środowiskowym w podejmowaniu właściwych decyzji i wyborze interwencji na każdym poziomie decyzyjnym, od polityki krajowej po lokalne regulacje dotyczące terenu. Może być szczególnie pomocne w podejmowaniu decyzji dotyczących budowania potencjału, który zależy od różnych zestawów okoliczności. Na przykład, aby pomóc zaprojektować system regulacyjny i wybrać interwencje w zależności od krajowych zasobów i kultury. Lub pomóc w identyfikacji obszarów "problemowych", gdzie istniejące systemy i interwencje nie działają zgodnie z założeniami.

Powiązane pliki/informacje

 

iDepend Modelling Toolz Duncan Giddens

 

.

Number: 2015/18 – Status: Zakończono – Period: 2015 - 2015 – Topic: Narzędzia i podejścia przekrojowe - Tags:

Subscribe to our newsletter