IMPEL Logo

Poprawa wydawania pozwoleń i kontroli instalacji do hodowli świń IPPC poprzez opracowanie praktycznych wskazówek

2009 - 2013

Zakończono

Opis projektu i cele

W 2009 roku przeprowadzono program porównawczy dotyczący wydawania pozwoleń i kontroli instalacji do hodowli świń IPPC w krajach członkowskich IMPEL (faza I). Projekt koncentrował się na pięciu kluczowych zagadnieniach: przechowywanie obornika, rozrzucanie obornika, system utrzymania zwierząt, systemy ochrony powietrza i ocena zapachu. Celem projektu w 2009 roku było uczenie się od siebie nawzajem, wymiana doświadczeń i identyfikacja dobrych praktyk.

Projekt pokazał, że właściwe organy w krajach członkowskich IMPEL regulują fermy trzody chlewnej na wiele różnych sposobów. Dotyczy to zarówno instalacji powyżej, jak i poniżej progu określonego w dyrektywie IPPC (obecnie dyrektywa o emisjach przemysłowych). Istnieje na przykład wiele różnych systemów dotyczących przechowywania obornika i utrzymywania zwierząt. Pozwolenia IPPC wydawane przez państwa członkowskie różnią się poziomem szczegółowości. Inspekcje różnią się intensywnością i częstotliwością. Stało się również jasne, że działania nie rzadko mają negatywne skutki, takie jak wycieki z lagun nawozowych.

.

W sprawozdaniu z projektu stwierdzono, że ważna jest dalsza wymiana informacji między członkami sieci IMPEL, a także pożądane byłoby opracowanie praktycznych wskazówek dla autorów pozwoleń i inspektorów. Dokonano tego w II i III fazie projektu.

Powiązane pliki/informacje

 

Number: 2009/02 - 2011/09 - 2012/07 – Status: Zakończono – Period: 2009 - 2013 – Topic: Przemysł i powietrze - Tags:

Subscribe to our newsletter