IMPEL Logo

Program wiedzy i informacji

2022

Na bieżąco

W ciągu ostatnich kilku lat IMPEL i Komisja Europejska wydały swoje stanowiska dotyczące budowania potencjału, w związku z czym różne projekty IMPEL podejmują obecnie inicjatywę rozwijania swoich pomysłów na wspieranie swoich członków w zakresie wdrażania dostarczanych przez nich produktów.

Budowanie potencjału jest jednym z podstawowych priorytetów IMPEL, która w ciągu ostatnich dwóch dekad opracowała szeroką gamę narzędzi, w tym metodologii i wytycznych. Wspieranie swoich członków poprzez różne działania, takie jak szkolenia w zakresie praktycznego wykorzystania opracowanych narzędzi, a także warsztaty i seminaria, jest powszechną praktyką. 

Projekt IMPEL "Capacity Building and Training" (2019-2021) miał na celu opracowanie, poprzez bardziej spójne, nadrzędne i zintegrowane podejście, wieloletniej strategii i wieloletniego programu prac, które lepiej połączą potrzeby członków IMPEL i innych kluczowych podmiotów w łańcuchu zgodności. 

Projekt Knowledge and Information Programme (KIP) jest projektem typu proof-of-concept, mającym na celu wykazanie wartości Capacity Building and Training. Celem KIP jest dostarczenie materiałów wiedzy, narzędzi i działań szkoleniowych.


Number: 2022(VIII) WG-7 – Status: Na bieżąco – Period: 2022 – Topic: Narzędzia i podejścia przekrojowe - Tags: good practice , enforcement , Waste Shipments Directive , soil

Subscribe to our newsletter